Naučte sa tvoriť pracovné listy (nielen) z matematiky

Otvorili sme ďalšie bezplatné minivzdelávanie pre učiteľov matematiky. Pomocou voľne dostupnej webovej aplikácie si môžete vytvoriť toľko pracovných listov (a k nim aj kľúčov správnych odpovedí), koľko potrebujete.

Generátor pracovných listov poslúži  aj učiteľom prírodovedy, fyziky a cudzích jazykov, pretože okrem pracovných listov z matematiky si môžu vygenerovať úlohy na určovanie času, alebo vytvoriť rôzne pomôcky pre žiakov (pripravené súradnicové systémy – napríklad pre tvorbu grafov funkcií, číselné osi v rôznom rozsahu, tabuľky čísel v rôznej podobe a pod.).

generator

Vo vzdelávaní, okrem postupov tvorby pracovných listov, nájdete aj návody ako využiť tieto pomôcky  Užitočné budú pre vás aj námety na edukačné hry.

Tu si môžete pozrieť jeden z vygenerovaných pracovných listov aj s kľúčom správnych odpovedí – PL z matematiky.

Vzdelávanie nájdete na tejto stránke. Stačí ak sa do Moodle prostredia zaregistrujete a môžete využívať všetky bezplatné služby, ktoré zatiaľ poskytujeme. A nebojte sa, určite ich bude viac ;o)