Máme nové eUčebnice InFóoorMatiky s Alexandrou!

Posledná aktualizácia: 21.9.2014

Tak a je to tu! Pripravili sme si pre vás nové eUčebnice informatickej výchovy pre druhý až štvrtý ročník ZŠ. Nazvali sme ich InFóoorMatika s Alexandrou.  Prečo tento názov? Chceli sme byť IN a preto eUčebnice, chceme byť pre žiakov zábavní, zaujímaví a preto FÓOOR a informatika s matematikou idú ruka v ruke, preto MATIKA.

dievcatkomale3

 

InFóoorMatikami sprevádza žiakov staršia kamarátka Saška (preto Alexandra) a počítačová myš Megy.

 

A čo nás viedlo k vytvoreniu eUčebníc z tohto predmetu?

  1. Informatická výchova sa na prvom stupni učí už niekoľko rokov, ale stále je čo zlepšovať.
  2. V tejto oblasti ide vývoj rýchlo dopredu, prichádzajú nové technológie, nové bezplatne dostupné aplikácie, ktoré môžeme využívať. Online verzia učebnice je pružnejšia, rýchlejšie môže reagovať na zmeny.
  3. Deti sa s technológiami stretávajú stále v skoršom veku, často však bez kontroly a pozornosti dospelých je pre nich počítač spôsobom „zabíjania“ času.
  4. Praxou sme si overili, že čím skôr sa žiaci naučia pracovať s počítačom pre ne zaujímavým spôsobom, tým menej ich láka bezduché strieľanie na niečo pohyblivé.
  5. Žiaci môžu na úlohách pracovať aj doma, môžu ukázať rodičom, čo v škole robili a spochybniť tak nedôveru niektorých rodičov voči predčasnému vzdelávaniu v tejto oblasti.
  6. Online učebnica môže občas preklenúť problém s dostupnosťou počítačovej učebne. Stačí ak má učiteľ k dispozícii dataprojektor s notebookom pripojeným k internetu, alebo v ideálnom prípade interaktívnu tabuľu a môže napriek organizačným problémom pripraviť pre žiakov takmer plnohodnotnú hodinu informatickej výchovy. Zdôrazňujeme to takmer, nakoľko nič nenahradí samotnú prácu žiakov s počítačom.
  7. Chceme poskytnúť pomoc učiteľom v príprave zaujímavých hodín pre svojich žiakov.
  8. Využívame doterajšie skúsenosti autoriek v oblasti informatickej výchovy. Eva Uličná (predtým Hlavatá) je známa svojimi metodickými materiálmi Informatická výchova pre prváčikov a druháčikov, Využitie siete a internetu na I. stupni ZŠ, spoluautor metodických materiálov pre výučbu programovania na I. stupni ZŠ, autor metodických materiálov pre projekt Tvorivá informatika s Baltíkom, Tvořivý učitel tvořivé informatiky a ďalších. Martina Chalachánová je autorkou učebnice V kráľovstve počítačov, spoluautorkou učebnice Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, autorka a spoluautorka viacerých vzdelávacích materiálov pre vzdelávanie DVUi a MVP a je známa aj svojou lektorskou činnosťou v tejto oblasti vzdelávania.

Upozornenie! Učebnice nie sú v tejto chvíli kompletne zverejnené, budú sa postupne dopĺňať v priebehu roka, ale tak, aby boli témy k dispozícii aspoň mesiac dopredu. Dáva nám to možnosť plynule obsah prispôsobovať podľa reakcií učiteľov tak, aby učebnice čo najviac vyhovovali potrebám učiteľov aj detí.

S týmto úvodným „znevýhodnením“ súvisí aj cena – 2EUR/rok/žiaka. Je to uvádzacia cena a pre deti, ktoré sa prvý rok zapoja do využívania týchto učebníc, ju garantujeme aj ďalšie roky. Keďže v budúcnosti plánujeme pridanie rôznych vylepšení a súťaží, môže byť cena trošku vyššia.

Viac o nových eUčebniciach sa dozviete v našej ponuke. Máte možnosť nahliadnuť aj do sprístupnenej ukážkovej časti, alebo si vytlačiť náš leták. Tu si pozrite podrobný obsah všetkých eUčebníc.