Tematické plány pre učiteľov informatiky 1. stupňa ZŠ

Prinášame vám nové tematické plány informatiky pre 1. stupeň ZŠ na školský rok 2017/18. V ňom sa podľa inovovaného ŠVP učia informatiku už aj tretiaci.  Pre tých, ktorí naše eUčebnice používali už v tomto školskom roku, je pripravený tematický plán vo verzii 3+.

Všetky plány sú spracované v programe MS Excel a umožňujú export vybraných častí do elektronickej triednej knihy ascAgendy. Tu nájdete TPU 2+, 3  a 3+ v troch hárkoch dokumentu.

TPU informatiky AA škola 2017/18

Pre učiteľov informatickej výchovy 4. ročníka zverejňujeme aj tematické plány podľa ktorých je spracovaná naša staršia verzia eUčebnice v Moodle prostredí.

TPU informatická výchova 4. ročník 2017/18

Uvedenú učebnicu budete môcť využívať poslednýkrát v budúcom školskom roku.

Od školského roku 2018/19 už všetky učebnice podľa iŠVP nájdete spracované v našej AA škole a novom interaktívnom prostredí.

Uložiť

Uložiť