Pripravte sa na nový školský rok s eUčebnicami pre 2.stupeň ZŠ a OG

Aj druhostupniari už iste rozmýšľajú, čo ich čaká v nasledujúcom školskom roku. Ak ste sa rozhodli učiť informatiku podľa našich učebníc, prinášame pre vás pár dôležitých informácií.

Všetci učitelia vrátane tých, ktorí naše učebnice nepoužívajú, majú k dispozícii na stiahnutie tematické plány pre 5. – 7. ročník.

V 7. ročníku sme urobili menšie úpravy, preto odporúčame stiahnuť si ich znova a zaktualizovať:

Bližšie informácie k 5. – 6. ročníku

Čo máme pre vás nové?

 1. Na základe vašich ohlasov sme ku každej téme pridali tzv. učiteľské zadania. Sú to prázdne úlohy, do ktorých môžu deti vložiť buď online text alebo max. 3 súbory a sú hodnotené 5 sašuliakmi.
  K čomu sú dobré? Ak vás napadne akákoľvek iná úloha, ktorú chcete s deťmi robiť, môžete tak spraviť a deti svoju prácu odovzdajú do svojho konta v učebnici. Vy im tam môžete prácu ohodnotiť a tak sa stane súčasťou celého hodnotenia.
 2. Hodnotenie 5. a 6. ročníka sme oddelili, takže by sa vám nemali miešať dohromady body z 5. a 6. ročníka. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či tento nástroj funguje a či ho využívate.
 3. Zadania boli v tabuľke známok porozhadzované – prešli letným upratovaním a sú vzorne zoradené.
 4. Pomocné súbory pre prácu s programami balíčka MS Office majú už svojich kolegov aj pre free LibreOffice vo formáte ODT, ODP a ODS.
 5. Aby sme zabránili zneužívaniu kont a časovo náročnému triedeniu a vymazávaniu, vytvorili sme nové učebnice pre šk. rok 2017/18. Staré učebnice s prístupmi z min. šk. roka budú k dispozícii do 11.9.2017, potom ich zmažeme. Dovtedy k nim majú prístup všetky deti aj učitelia a dostanú sa aj k svojim minuloročným prácam. Novinky, ktoré sú spomenuté vyššie, sú už len v nových učebniciach.

Čo vás čaká?

V 5. ročníku vás čaká 85 našich úloh (a pár ich ešte počas roka pribudne) + 29 prázdnych úloh pre vlastné zadania učiteľa.

V 6. ročníku je pre vás pripravených 95 našich úloh (a pár ich ešte počas roka pribudne) + 23 prázdnych úloh pre vlastné zadania učiteľa.

Návody k programom, úlohy plné zábavy aj poučenia, úlohy na zamyslenie i na tvorbu komunikačných zručností, množstvo priestoru pre tvorivosť ale aj pre logické uvažovanie, veľa šifier, hádaniek, hlavolamov.

Aký softvér potrebujete?

Na učebnice potrebujete iba primerane rýchly prístup na internet.

K učivu, ktoré budete s učebnicami preberať, budete potrebovať:

 • Office
 • Skicár
 • RNA/LogoMotion
 • Scratch/Baltík (Imagine je tiež možný, ale materiály k nemu zatiaľ nemáme a vzhľadom na to, že Scratch je veľmi dobrý nástupca Imaginu, už asi ani vytvárať nebudeme)

Bližšie informácie k 7. ročníku

V 7. ročníku sú najrozsiahlejšími témami multimédiá a programovanie. Budeme sa venovať ale aj napr. konšpiračným teóriám, operačnému systému, spracovávaniu informácií atď.

U multimédií nastal dočasný problém so softvérom. Pravdepodobne už máte skúsenosť, že Movie Maker už nie je podporovaný a na novších Windowsoch nefunguje. Na jeseň má Microsoft distribuovať do Win 10 nový program na spracovanie videí, na ktorý by sme radi počkali.

Aj keď nám poradie tém viac sedí tak, že v prvom polroku sa budú spracovávať videá a až po nich príde programovanie, v tomto roku z vyššie uvedených dôvodov témy vymeníme a pripravíme vám najprv témy na programovanie. Predpokladáme, že na jar už bude jasné, nakoľko je nový program vhodný pre požiadavky iŠVP a dokážeme vám pripraviť aktuálne materiály.

Softvér k multimédiám preto bude ešte upresnený počas roka.

Na I. polrok budete potrebovať:

 • Office
 • Scratch/Baltík