Webinárové zoznamky s učebnicami pre našich užívateľov

Pre učiteľov, ktorí využívajú naše eUčebnice sme najbližšie štyri týždne pripravili webinárové zoznamky zamerané na prácu v učebniciach a konkrétnom prostredí. Osobitne sa teda budeme venovať učebniciam spracovaným v novom prostredí AA školy a osobitne učebniciam spracovaným v prostredí Moodle.

Čo sa počas webináru dozviete?

Čo sa týka technickej stránky:

  • zorientujete sa v prostredí,
  • spoznáte rôzne typy materiálov a spôsob ich hodnotenia,
  • naučíte sa efektívne hodnotiť materiály, ktoré si to vyžadujú,
  • dozviete sa, ako si môžete pridávať vlastné zadania,
  • ako môžu správy nahradiť mailovú komunikácie v AA škole,
  • ako si dokážete upraviť profil, nastavenia
  • a čo robiť, ak žiak zabudol zmenené heslo.

Čo sa týka obsahovej stránky:

  • spoznáte filozofiu našich učebníc,
  • ako pracovať so žiakmi na rôznej úrovni
  • a aký servis v podobe pripravených materiálov, príprav a riešení vám poskytujeme.

Nemusíte nikam cestovať, s našimi eUčebnicami sa zoznámite priamo z domu/školy vo vami vybraných termínoch. Potrebujete len počítač s pripojením na internet, slúchadlá/reproduktory a ak chcete s nami komunikovať aj mikrofón. Nie je nutný, nakoľko otázky viete dávať počas webináru aj písomnou formou v okne chatu.

Webináre sa budú konať v týchto termínoch:

Utorok 12.9. o 17:00 – webinár k AA škole
(informatika 2. — 3. ročník podľa iŠVP)

Štvrtok 14.9. o 14:00 – webinár k učebniciam v Moodle prostredí
(informatika 4. ročník podľa  ŠVP a 5. — 7. ročník podľa iŠVP)

Utorok 19.9. o 14:00 – webinár k AA škole
(informatika 2. — 3. ročník podľa iŠVP)

Štvrtok 21.9. o 17:00 – webinár k učebniciam v Moodle prostredí
(informatika 4. ročník podľa  ŠVP a 5. — 7. ročník podľa iŠVP)

Utorok 26.9. o 17:00 – webinár k AA škole
(informatika 2. — 3. ročník podľa iŠVP)

Štvrtok 28.9. o 14:00 – webinár k učebniciam v Moodle prostredí
(informatika 4. ročník podľa  ŠVP a 5. — 7. ročník podľa iŠVP)

Utorok 10.10. o 14:00 – webinár k AA škole
(informatika 2. — 3. ročník podľa iŠVP)

Štvrtok 5.10. o 17:00 – webinár k učebniciam v Moodle prostredí
(informatika 4. ročník podľa  ŠVP a 5. — 7. ročník podľa iŠVP)

Prihlásiť sa môžete na tejto stránke.

Tešíme sa na Vás!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť