Online kurz programovania v jazyku Scratch – otvárame opäť od 13.11.

Aktualizované 17.10.2017

Učíte informatiku, ale programovanie nie je vaša silná stránka? Chceli by ste sa naučiť nový programovací jazyk, ktorý je veľmi jednoduchý a zároveň populárny medzi deťmi na celom svete?

Od 13. novembra 2017 otvárame už 4. online kurz Scratch pre začiatočníkov. Kurz je kombináciou online stretnutí – webinárov a samostatného e-learningu.

Na webinári máte možnosť komunikovať s lektorom rovnako ako na prezenčnom školení, môžte klásť otázky, navrhovať riešenia. Tieto online stretnutia prebiehajú raz týždenne v tom istom čase a trvajú približne 60 minút. Následne si počas týždňa samostatne riešite zadanie, na ktorom si precvičíte preberanú látku. Vašu prácu vám lektor okomentuje a pokiaľ je to potrebné, poradí.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika? Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah kurzu:

 • úvodné hodiny algoritmizácie a metodika ich výučby
 • prostredie Scratch – základné nástroje na ovládanie prostredia
 • postava Scratch a jeho nastavenia
 • tvorba prvého programu – základné príkazy pre pohyb a kreslenie, parametre
 • základné udalosti
 • hľadanie efektívnych riešení – cyklus s pevným počtom opakovaní
 • paralelné procesy
 • práca s postavami a kostýmami – využitie knižnice postáv, kreslenie vlastných postáv a ich zakomponovanie do programu, tvorba pozadí
 • rozhodovanie
 • práca s náhodným číslom
 • tvorba programov s využitím príkazov z kategórií Zvuk, Vnímanie a Pero
 • Scratch komunita

Cena kurzu: 58 €

Dĺžka trvania kurzu: 8 týždňov

Prihláška

Do prihlášky môžete v poznámke uviesť, aký čas vám určite nevyhovuje, aby sme vedeli termíny stretnutí správna nastaviť.