Šifrovanie a kódovanie s agentom Šifrom

2. 11. 2017

Konečne došlo v AA škole aj na nášho agenta Šifru. Na úlohy s ním sa môžu tešiť žiaci v 17. a 18. hodine učebnice 3+. Síce musia prejsť ešte jazykovými korektúrami a dabingom, ale aj tak by sme vás radi potešili ich obsahom. Čo v nich nájdete?

V 17. hodine sa najprv žiaci zoznámia s agentom Šifrom a zistia, že hľadá mladé talenty. Preto ich kadečo naučí, ale si aj vyskúša ako im šifrovanie a dešifrovanie ide.

V prvých úlohách majú sami odhaliť spôsob šifrovania správ a rovnakým zašifrovať ďalšie správy. So stúpajúcou náročnosťou úloh pribúdajú aj také, v ktorých im agent Šifra šifrovací kľúč prezradí. Okrem šifrovania písmenami – ich rôznou podobou a posunom v rámci abecedy, ich čakajú texty zašifrované pomocou rôznych znakov.

 

V druhom eCoachingu dostanú šifrovací kľúč v podobe šachovnice. Tak, ako sa v šachu zapisuje poloha figúriek, tak v tomto prípade musia žiaci zapisovať jednotlivé písmená a z nich slová.

 

V kvíze majú určiť, ktoré z uvedených slov je pomocou tohto kľúča zašifrované. Tu sa ukáže aj logické myslenie žiakov, pretože z podoby zašifrovaného textu vedia niekedy odhadnúť, ktorá z uvedených možností je správna. Následný rozhovor so žiakmi o ich stratégii riešenia úloh je preto dôležitý.

 

No a v úlohách pre tých, ktorí sa už nudia, majú žiaci za úlohu podľa zašifrovaného slova objaviť šifrovací kľúč a pomocou neho zašifrovať určené slovo. Nie vždy je to ale také jednoduché, ako na obrázku.

Okrem týchto interaktívnych materiálov ich čaká aj šifrovací pomocník, paličkové tajné správy a zaujímavosti o hieroglyfoch.

To, že aj kódovanie je dôležité, zistia žiaci v nasledujúcej hodine. Vyskúšajú rôzne druhy kódovania a to nielen textov, ale aj obrázkov pomocou textu. Vyskúšajú si Braillovo písmo, Morseovu abecedu, naučia sa pre prípad núdze vyslať rôznym spôsobom  signál  SOS a dekódujú i zakódujú pripravené i vlastné obrázky.

 

V oboch hodinách ich čaká veľa poučenia i zábavy s množstvom pripravených interaktívnych materiálov, pomôcok, zaujímavých úloh a aktivít aj mimo počítača.

No a učitelia sa okrem všetkého tu menovaného môžu tešiť aj na podrobné prípravy, ktoré im pomôžu tieto hodiny s ľahkosťou a radosťou odučiť.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť