Keď sa blíži koniec tohto roku…

Ďakujeme Vám, že ste tento rok prežili s nami a tešíme sa na ten prichádzajúci.

Vaša Akadémia Alexandra