Keď je vzdelávanie dvojnásobným potešením

15. 2. 2018

Tvorba elektronických učebníc vyžaduje veľa sedenia pri počítači, a tak občas poteší výjazd na vzdelávanie učiteľov. Včera to bola téma Myšlienkové mapy v škole a učitelia Gymnázia Považská Bystrica. A prečo hovorím o dvojnásobnom potešení?

Lebo stretnúť sa s kolektívom, ktorý si urobí zo vzdelávania malú slávnosť (ešte aj s tým, že časť z nich napečie pre kolegov koláčiky) je potešením. Po dlhom čase sa na ňom zišli naozaj všetci a patrične si to užili. A nielen počas prestávky, ale hlavne pri spoločnej práci a tvorbe myšlienkových máp.

Pre lektora je radosť pracovať s tými, ktorí o danej téme naozaj rozmýšľajú, zapájajú sa do aktivít i diskusií, kladú otázky či poskytujú informácie o vlastných skúsenostiach.

Takže som rada, že sa nám podarilo:

  • zasiať semienko pochybnosti o spôsobe tvorby a podoby poznámok žiakov,
  • spoznať ako sa náš mozog učí a myslí,
  • nájsť spoločne možnosti využitia myšlienkových máp v rôznych aktivitách, častiach hodiny, predmetoch, konkrétnom učive i projektoch,
  • prekonať nedôveru, prvotné ťažkosti pri tvorbe myšlienkových máp a ich zavádzania do vzdelávania žiakov.

Ak vás tento krátky článok zaujal a aj vy by ste mali o toto, alebo iné vzdelávania záujem, môžete si vybrať z našej aktuálnej ponuky na tejto stránke.