Výcvik neposlušného Dunča

Ako učiť tematický celok Algoritmické riešenie problémov v informatike 1. stupňa ZŠ? Napríklad výcvikom neposlušného Dunča, pripravenými prostrediami v programe Scratch, pracovnými listami a úlohami aj mimo počítača. Takto sme to poňali my v AA škole.

Pes Dunčo nemá žiadny výcvik. Behá v záhrade po záhonoch, láme kvety, bylinky i zeleninu. Úlohou žiakov je Dunča vycvičiť. Najprv ho žiaci riadia priamo pomocou šípok, pričom sa snažia Dunča cestičkami doviesť až k loptičke. Vybočenie z cestičky znamená návrat Dunča na jeho začiatok.

Podoba cestičiek v záhrade je stále zložitejšia a pohyb po nich náročnejší. Najprv v prostredí pribudne terasa, po ktorej sa Dunčo môže ľubovolne pohybovať. Potom nad terasu aj strecha, pod ktorou Dunča už vôbec nevidno. Žiaci si teda musia pamätať ako Dunča riadili, predstaviť si kde sa nachádza a akým ďalším príkazom ho vyviesť spod terasy.

 

Dunča tajne sleduje myška Hryzka a tá tiež skúša, či vie chodiť po chodníčkoch. Keďže na ňu ale striehne kocúr Muro, popod chodníčky si vyhĺbila vlastné chodbičky do ktorých sa nedostane. Pri vstupe do chodbičky sa myška stratí a objaví sa až pri jej východe. Žiaci si opäť musia „udržať“ v pamäti jednotlivé príkazy a vedieť určiť polohu myšky napriek tomu, že ju nevidia. No a aby to nebolo len o Dunčovi a myške s Murom, riadia príkazmi aj spolužiaka v triede.

Na ďalšej hodine sa už Dunčo polepšil. Žiaci:

  • skúmajú, kam sa Dunčo po vykonaní rôznych príkazov dostane a overujú si, či ich môžu všelijako povymieňať;
  • v pexese hľadajú dvojice kartičiek s rôznymi príkazmi, ktorými sa Dunčo dostane na rovnaké miesto;
  • čítajú zápisy postupností príkazov a vyberajú, ktorou cestou k loptičke sa pohybuje;
  • určujú polohu Dunča po vykonaní postupností príkazov v záhrade (s chodníčkami) i v parku (bez chodníčkov);
  • vytvárajú v pracovných listoch vlastné postupnosti (podľa nakreslenej čiary, najkratšie cesty);
  • skracujú postupnosti príkazov pomocou čísel.

Na tretej hodine venovanej algoritmizácii už cvičí Dunča Hugo. S jeho zápismi postupností sa Dunčo tak „po psíkovsky“ pohral a trošku ich zničil. Žiaci usporadúvajú roztrhané sekvencie príkazov do správneho poradia. Vo verzii pre šikovných žiakov (Pre tých, ktorí sa už nudia) to nie je vôbec jednoduché. Okrem usporiadania príkazov musia aj objaviť, ktorou cestičkou sa Dunčo pohybuje.

 

V druhom cvičení tejto hodiny dopĺňajú postupnosti príkazov o chýbajúce príkazy. Okrem interaktívnych materiálov majú pripravený aj pracovný list, kde vytvárajú postupnosti príkazov pre Dunčove nedokončené cestičky.

 

Posledná hodina je venovaná posudzovaniu správnosti Hugových postupností príkazov, vyhľadávaniu a upravovaniu chýb v zobrazených postupnostiach. Tie deti kontrolujú a opravujú aj v pripravených pracovných listoch. Opravujú nesprávne Hugove postupnosti, alebo si vo dvojiciach vzájomne kontrolujú nimi vytvorené postupnosti príkazov v úlohe s viacerými riešeniami.

Veríme, že sa žiakom budú pripravené úlohy páčiť. A nielen to. Očakávame, že si pomocou nich postupne vybudujú schopnosť algoritmicky myslieť a presne v duchu nášho cieľa bude učenie zábavou.