Webinárové zoznamky s našimi eUčebnicami

20. 4. 2018

Webinárové zoznamky sú určené pre všetkých, ktorí by sa chceli pozrieť do našich učebníc informatiky, vyskúšať si ich, či dostať odpovede na svoje otázky. Nahliadneme spolu do prostredia a obsahu prvého aj druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Nemusíte nikam chodiť, potrebujete len počítač s prístupom na internet, reproduktory alebo slúchadlá, najlepšie aj s mikrofónom (ak sa s nami chcete aj rozprávať, v opačnom prípade je možná textová komunikácia)  a trochu svojho času.

Ten náš sme si pre Vás vyhradili rôzne, aby ste sa webinára mohli zúčastniť aj priamo zo školy v rámci svojej pracovnej doby, alebo večer v pokojnejšom domácom prostredí.

Webináre sú rozdelené podľa stupňa školy. Učitelia informatiky prvého stupňa (2. – 4. ročník) sa zoznámia s učebnicami vytvorenými v interaktívnom prostredí AA školy. Učitelia druhého stupňa (5. – 8. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií spoznajú eUčebnice spracované v Moodle prostredí.

Ak máte záujem o účasť na niektorej z webinárových zoznamiek, vyberte si niektorý
z termínov zobrazených v kalendári  a prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky.

Tešíme sa na Vás!