Zmeny v súvislosti s GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie. Toto nariadenie bolo na Slovensku zapracované do Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti so zavedením GDPR a v súlade so spomínaným zákonom, realizujeme aj v Akadémii Alexandra potrebné zmeny.

Ako naši súčasní, alebo budúci zákazníci zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR od 25. 5. 2018. Nájdete ich na tejto stránke.

V rámci ich zavedenia sme zrealizovali nasledovné kroky:

1. Úplne sme vymazali náš doterajší zoznam odberateľov noviniek. Nový zoznam začneme vytvárať na základe nového prihlásenia odberateľa noviniek na tejto stránke. Každý z doterajších užívateľov bol na uvedenú skutočnosť upozornený mailom.

2. V tejto chvíli nemôžeme kompletne anonymizovať užívateľov eUčebníc. Znamenalo by to zrušenie ich celoročnej práce a komplikáciu pri generovaní certifikátov absolventov  AA školy. Tento proces prebehne počas letných prázdnin, kedy budú všetky údaje kompletne vymazané a nové pridávané v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov. Do tohto termínu budeme vaše osobné údaje mimoriadne chrániť.

3. V súvislosti s vyššie uvedenou úpravou vás chceme upozorniť na nedostupnosť eUčebníc od 1. júla 2018. Užívatelia eUčebníc v AA škole musia opakovacie a záverečnú 33. hodinu absolvovať ešte do tohto termínu. V AA škole budú dostupné len tzv. verejné časti – Poradňa pre rodičov a prvé štyri hodiny z každej zverejnenej eUčebnice.

Poznámka: 33. hodina v učebnici 3+ AA školy bude dostupná od 1.6.2018

Uvedené zmeny robíme v záujme ochrany vašich osobných údajov. Ďakujeme za pochopenie.