Napínavá skúška agenta Šifru

Tí, ktorí využívajú naše eUčebnice v AA škole (1. stupeň) už asi vedia, že žiakov čaká posledná – certifikačná hodina. Na nej si overia svoje vedomosti i zručnosti, ktoré nadobudli počas celého roku.

Nie je to len tak, dostanú sa do nej len ak predtým úspešne absolvovali opakovacie hodiny a získali na nich niektorý zo Saškatitulov. Potom im už nič nestojí v ceste k získaniu certifikátu absolventa príslušného ročníka AA školy.

V eUčebniciach 2+ a 3 hľadajú žiaci v 33. hodine poklad, v učebnici 3+ ich čaká skúška agenta Šifru. Toho už poznajú, učili sa s ním kódovať i dekódovať informácie.

Celá hodina je pripravená v štýle Exit Game alebo Escape Room, v podobe počítačovej hry. Žiaci sa majú dostať von z budovy, pričom prechádzajú viacerými miestnosťami s rôznymi úlohami.

Po úvodnej inštruktáži im agent Šifra pomáha už len prostredníctvom telefónu, sms správ, správ ukrytých v niektorých miestnostiach, alebo (Tie technológie sú úžasná vec!)  správou v podobe hologramu. Ale aby sme neboli až tak technologicky zameraní, priznávam — v jednej miestnosti je duch vo fľaši. ;o)

Čo všetko ich v skúške agenta Šifru čaká?

 

Vyberajú si správne dvere na základe troch súčasne platných podmienok alebo chýbajúceho prvku postupnosti, Otvárajú ich pomocou obrazového, ba dokonca zvukového kľúča.

 

 

Dešifrujú správy, hľadajú postupy a kľúče k otvoreniu trezorov a získaniu indícií alebo rôznych pomôcok. Zároveň riešia množstvo problémových úloh, vytvárajú postupnosti, skladajú záhadné dominá, opravujú programy…

 

V posledných dvoch miestnostiach ich čakajú výbušniny, ktoré musia deaktivovať v určitom časovom limite.

Jednoducho — hrajú sa napínavú hru!

Popri tom sú však nútení čítať s porozumením, logicky myslieť (nie vždy nájdu v miestnosti nápoveď) a nenápadne si overujú svoje vedomosti a zručnosti takmer zo všetkých tematických celkov, ktorým sa v tomto roku venovali. Riešia podobné úlohy, ako tie, s ktorými sa už stretli.  Ale čo by to bolo za skúšku, keby ich tam nečakali aj rôzne prekvapenia a ťažšie úlohy.

Nech si potrápia hlavičky! ;o)

PS: Učitelia, nebojte sa! Ako vždy nájdete v Kabinete podrobnú prípravu aj k tejto hodine.  ;o)