Tematické plány a iná podpora

Tak ako každý rok vám v tomto čase prinášame tematické plány z informatiky. Môžete si ich stiahnuť a používať aj v prípade, že naše eUčebnice nepoužívate. Kde ich nájdete?

V hlavnom menu sme vytvorili kartu Podpora. V nej nájdete nielen tematické plány, ale aj návody k jednotlivým typom eUčebníc a formuláre, ktorými nám v budúcom školskom roku môžete zadávať požiadavky na pridanie žiakov, ich presun do iných škôl/skupín, alebo obnovu hesla.

Nové tematické plány sú otestované priamo v ASC Agende, do ktorej si ich môžete jednoducho importovať. Samozrejme sú vypracované v súlade s iŠVP.

Na obsahu našej podpory budeme priebežne pracovať. Veríme, že vám bude skutočne nápomocná. Oceníme aj Vaše nápady a podnety. Ďakujeme!