Pripravte sa na nový školský rok s eUčebnicami pre 1.stupeň ZŠ

Prázdniny končia, je najvyšší čas pripraviť sa na nový školský rok. Ak na 1. stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu.

V školskom roku 2018/19 sú už všetky učebnice informatiky prístupné v AA škole. Sú spracované podľa iŠVP.

2. ročník v AA škole

Okrem programu RNA – Revelation Natural Art (má ho každá škola z centrálnej dodávky softvéru), používame program Lapoda Rozprávka.

3. ročník v AA škole

Programy používané v 2. ročníku, na písanie WordPad, MS PowerPoint a na tvorbu animácií program Pivot.

4. ročník v AA škole

Okrem programov RNA — Revelation Natural Art, WordPad, MS PowerPoint, vo verzii 4+ aj BlockCad, Scratch (ak máte tablety Scratch Junior) a Nahrávanie zvuku (je súčasťou OS).

Nepovinné programy

V AA škole je dostatok interaktívneho materiálu, ale ak chcete, môžete si nainštalovať aj tieto programy:

  • Upratovanie — umožní nácvik jednoduchého a dvojitého kliku myškou.
  • Sebran — umožní nácvik jednoduchého kliku myškou, orientácia a jednoduché písanie písmen i čísiel na klávesnici. Je využiteľný aj ako výučbový softvér.
  • GCompris — používanie medzerníka, pohyb pomocou klávesov so šípkami, riešenie úloh z algoritmizácie. Je taktiež využiteľný aj ako výučbový softvér.
  • Baltík alebo Scratch Junior — rôzne alternatívy pre tematické celky týkajúce sa algoritmizácie a riešenia problémov.

Odkazy na overené zdrojové stránky voľne dostupných programov a návody na ich inštaláciu nájdete tu.

 

Uložiť

Uložiť