Webinárové zoznamky s našimi eUčebnicami

Webinárové zoznamky sú určené pre všetkých, ktorí by sa chceli pozrieť do našich učebníc informatiky, vyskúšať si ich, či dostať odpovede na svoje otázky. Nahliadneme spolu do prostredia a obsahu prvého aj druhého stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Nemusíte nikam chodiť, potrebujete len počítač s prístupom na internet, reproduktory alebo slúchadlá, najlepšie aj s mikrofónom (ak sa s nami chcete aj rozprávať, v opačnom prípade je možná textová komunikácia)  a trochu svojho času.

Ten náš sme si pre Vás vyhradili rôzne, aby ste sa webinára mohli zúčastniť aj priamo zo školy v rámci svojej pracovnej doby, alebo večer v pokojnejšom domácom prostredí.

Webináre sú rozdelené podľa stupňa školy. Učitelia informatiky prvého stupňa (2. – 4. ročník) sa zoznámia s učebnicami vytvorenými v interaktívnom prostredí AA školy. Učitelia druhého stupňa (5. – 8. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií spoznajú eUčebnice spracované v Moodle prostredí.

Ak máte záujem o účasť na niektorej z webinárových zoznamiek, vyberte si niektorý
z termínov vo formulári.

Tešíme sa na Vás!