Dočasné problémy pri prístupe do e-učebnice pre II. stupeň

Milí učitelia 2. stupňa. V týchto dňoch ste pravdepodobne zaznamenali spomalenie prístupu do e-učebnice, resp. až nemožnosť práce s ňou počas vyučovania. O probléme vieme a intenzívne pracujeme na jeho odstránení. Prosíme ešte o trochu trpezlivosti. Veríme, že po jeho vyriešení vám obsah našich učebníc vynahradí tento nepríjemný výpadok.

Vaši Alexáci