Online kurz Programujeme v Pythone 1 – otvárame 14.11.

Pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma programovací jazyk Python, otvárame 14.11.2018 online vzdelávanie Programujeme v Pythone 1. Kurz je určený pre začiatočníkov v tomto jazyku. Je kombináciou online stretnutí – webinárov a samostatného e-learningu.

Začiatok vzdelávania bude 14.11.2018 o 17:30.

Miesto konania: u vás doma, resp. kdekoľvek, kde sa budete so svojím PC o 17:30 každú stredu nachádzať  🙂

Lektor: Mgr. Peter Kučera

Spôsob konania: Každý týždeň sa uskutoční jedno online stretnutie formou webinára. Na jeho realizáciu využívame program Skype for Bussiness – vám bude stačiť len nainštalovanie drobnej aplikácie, pokyny zasielame pár dní pred vzdelávaním.
Na webinári máte možnosť komunikovať s lektorom rovnako ako na prezenčnom školení, môžete klásť otázky, navrhovať riešenia. Tieto online stretnutia prebiehajú raz týždenne v tom istom čase a trvajú približne 60 minút. Následne si počas týždňa samostatne riešite zadanie, na ktorom si precvičíte preberanú látku (priemerne 3 úlohy na týždeň). Vašu prácu vám lektor okomentuje a pokiaľ je to potrebné, poradí.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika? Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah kurzu:

 • Inštalácia jazyka Python a spustenie prostredia IDLE
 • Grafické príkazy (čiary, obdĺžniky, elipsy, písanie textu)
 • Premenné a náhodnéhodnoty
 • Cyklus FOR
 • Tvorba podprogramov
 • Klikanie myšou
 • Reakcia na stláčania klávesnice
 • Podmienené príkazy
 • Časovač
 • Tlačidlá a vstupné pole
 • Posúvanie objektov canvasu
 • Tvorba jednoduchých hier

Cena kurzu: 75 €

Dĺžka trvania kurzu: 10 týždňov

Účasť na vzdelávaní si zabezpečíte jeho objednávkou v našom elektronickom obchode.
Pozor! Kapacita kurzu je obmedzená.