Je vás už viac ako 20 tisíc! Ďakujeme!

Každý rok rastie počet žiakov, ktorí využívajú naše eUčebnice informatiky. V tomto školskom roku je ich už viac ako 20 tisíc. Približne 1200 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sme sprístupnili eUčebnice zdarma alebo aspoň so 60%-nou zľavou. A keďže tento rok máme v ponuke aj eUčebnicu programovania v Pythone, do počtu našich žiakov postupne pribúdajú aj stredoškoláci.

Chceme vám týmto poďakovať za dôveru.

Je to pre nás veľký záväzok. Učebnice nielen tvoríme, ale ako učiteľky aj overujeme. Budeme sa snažiť, aby sa všetkým — žiakom aj učiteľom (samozrejme vrátane nás 😉 ) dobre učilo, aby ste v našich eUčebniciach získali skvelú pomôcku na zábavné objavovanie tajov informatiky.