Pomocníky Akadémie Alexandra pre ochotných pomocníkov

Vo štvrtok 16. 5. 2019 prebehla webinárová diskusia s učiteľmi využívajúcimi naše učebnice pre 1. stupeň ZŠ. Zaujímali nás ich názory na pripravované zmeny, postrehy z vyučovania, situácie, ktoré museli počas hodín riešiť. Z ich podnetu (ďakujeme kolegyne) prišiel aj nápad, vytvoriť priestor na okamžité nahlásenie chyby, ktorú na hodine objavili. A tak vznikli dva Pomocníky Akadémie Alexandra.

Webové formuláre, v ktorých veľmi rýchlo zapíšete objavenú chybu. Môžete tak urobiť okamžite, ešte počas vyučovacej hodiny. Samozrejme, ak je na to príležitosť. Často sa stane, že po hodine učiteľov „prevalcujú“ iné povinnosti (poznáme to, sme v tom spolu) a na objavený problém zabudnú.

Tieto formuláre ale môžete využiť aj na zaslanie námetov na vylepšenie našich učebníc. Môžu to byť podnety na zmeny technického charakteru, ale aj námety na nové typy či zadania konkrétnych úloh.

Ak nám chcete pomôcť vylepšiť naše eUčebnice pre 1. stupeň ZŠ, využite Pomocníka pre 1. stupeň.

Pre učebnice 2. stupňa ZŠ použite formulár Pomocník pre 2. stupeň. Odkaz na Pomocníkov nájdete aj v aktualitách AA školy (učebnice pre 1. stupeň ZŠ) a úvode každej metodiky k učebniciam 2. stupňa ZŠ.

Vopred všetkým ďakujeme!