Novinky v AA škole

Tento školský rok ešte neskončil a už sa pripravujeme na ďalší. Čakajú nás skvelé úpravy v AA škole. Veľa podnetov sme získali učením s našimi eUčebnicami. A tak sa môžete tešiť na to, ako sa vám v budúcom školskom roku bude učiť ľahšie, lepšie, ako si zjednodušíte prípravu počítačov i pomôcok na každú hodinu informatiky.

Čo môžete očakávať?

Uľahčenie prípravy na vyučovanie

Pred začiatkom školského roku nájdete v Kabinete AA školy priečinok s pomôckami na celý prvý polrok školského roku. Ak to stihneme, možno aj celý školský rok. ;o)  Vy aj žiaci nájdete všetko usporiadané na jednom mieste. Rovnako budete mať možnosť stiahnuť si naraz všetky prípravy na hodiny.

Zjednodušenie vedenia jednotlivých hodín

V úvode každej hodiny nájdete tabuľku so základnými informáciami. Začali sme ju dávať do dopracovaných hodín v 4 a 4+ učebnici. V nej nájdu žiaci napísané čo sa na hodine naučia, čo objavia, aké pomôcky potrebujú a čo nájdu v doplnkoch.

V eCoachingoch oddelíme časti na frontálnu prácu od interaktívnych materiálov. Učiteľ bude mať všetko pre frontálnu prácu pohromade, žiaci nebudú musieť preskakovať časti, ktoré už videli.

Na hodiny, ktoré vyžadujú kompletne samostatnú prácu žiakov, pripravíme Ukazováčik. Bude obsahovať snímky typov úloh, ktoré na žiakov čakajú. Môžete tak jednoducho vysvetliť žiakom čo ich čaká, zodpoviete na ich otázky a po tomto úvode prenecháte prácu na nich.

Tak, ako sme to začali robiť v doplnených štvrtáckych hodinách, pridáme do materiálov s využitím pracovného listu obrazový symbol a číslo úlohy. Žiakom sa tak bude lepšie orientovať.

Úpravy obsahu eUčebníc

Po objavení Scratcha Juniora aj pre stolové počítače upravíme hodiny tak, aby sme s ním pracovali postupne od 2. ročníka. Pre tých, ktorí nepoužívajú program RNA pripravíme hodiny s použitím programu Skicár. Ak radšej animujete obrázky v programe Logo Motion, v budúcom školskom roku budete mať pripravené hodiny aj pre túto alternatívu.

Naše doprovodné postavičky sú niekedy veľmi „ukecané“. To im v budúcom školskom roku „zatrhneme“.  ;o)

Obsah niektorých hodín prepracujeme tak, aby boli zadania pre žiakov zrozumiteľnejšie. Vylepšíme tiež programy, ktoré sme pripravili pre výučbu algoritmizácie.

Veríme, že vás uvedené zmeny potešia, a prispejú v novom školskom roku k tomu, aby sa vám aj žiakom učilo ešte lepšie, zaujímavejšie a zábavnejšie.