Pomoc pri certifikácii žiakov v AA škole

Blíži sa koniec školského roka. Je načase skontrolovať, či vaši žiaci splnili podmienky na otvorenie poslednej – 33. hodiny v príslušnom ročníku AA školy. Pomôžeme vám krátkym návodom, prehľadnou tabuľkou aj certifikátom na ocenenie tých, ktorí napriek snahe nezískali potrebný počet bodov – sašuliakov.

Päť krokov k úspešnej certifikácii

1. Skontrolujte, či žiaci získali v opakovacích hodinách dostatočný počet bodov. Môžete tak urobiť v zadaných úlohách, alebo tak, že si žiaci opakovaciu hodinu otvoria a nahlásia vám počet získaných bodov. Posledný postup je jednoduchší a rýchlejší (dnes som ho realizovala s viacerými triedami). Jeho výhodou je, že žiakov ihneď motivujete k dopracovaniu si chýbajúcich cvičení, ktoré neurobili napríklad z dôvodu ich choroby. V opakovacích hodinách nemusia vypracovať všetky eCoachingy. Materiály navyše sú pre tých, ktorí sa už nudia.

Ako pomôcku určenia potrebného počtu bodov môžete využiť nasledovnú prehľadnú tabuľku:

Tabuľku nájdete aj v úvode metodík z nášho Kabinetu.

2. Žiaci majú na certifikáte meno, ktoré vidia po prihlásení. Ak nechcete, aby tam mali prihlasovacie meno (napr. 015stvrtak78), musia si ho oni (ich rodič, učiteľ po dohode s rodičmi) prepísať. Stačí, ak tam majú meno a prvé písmeno priezviska. Nebojte sa, žiadne GDPR pravidlá neporušíte. V AA škole sú všetky údaje pseudonymizované.

3. Ak žiaci získali potrebný počet bodov, nemali by mať problém otvoriť 33. hodinu. Môžu si to vyskúšať vopred. Samotnú prácu si nechajte na celú vyučovaciu hodinu.

4. V prípade, že žiak získal dostatočný počet bodov v 33. hodine, kliknutím na smajlíka v úvodnej nástenke si vygeneruje certifikát. Ten si môže, ale nemusí hneď vytlačiť.

Upozornenie: Vygenerovanie certifikátu trvá nejaký (krátky) čas. Čím viac žiaci klikajú (čakajú okamžitú reakciu), tým viac tento proces brzdia.

5. Ak chcete certifikátom odmeniť žiaka, ktorý z akýchkoľvek dôvodov (mimo svojej lenivosti) nedokázal napriek svojej snahe získať certifikát (napríklad žiaci individuálne začlenení, často chorí a pod.), v príprave k 33. hodine nájdete prázdny certifikát určený na tlač. Meno do neho môžete dopísať ručne.

Prajeme Vám čo najviac úspešných absolventov našej AA školy.