Tematické plány pre 2. stupeň ZŠ – aj pre 9. ročník

Pre nový školský rok 2019/20 sme ponechali minuloročné tematické plány informatiky  pre 5. a 8. ročník. Aj keď tento rok učebnicu pre 9. ročník ešte nemáme, pripravili sme pre vás aspoň tematické plány, ktoré si môžete voľne stiahnuť bez ohľadu na to, či naše učebnice budete používať.

Využite možnosť jednoduchým kopírovaním preniesť ich obsah do elektronickej triednej knihy.

Tematické plány pre 5. – 9. ročník (formát .xlsx)

Prajeme vám na začiatok školského roka čo najmenej stresu! 🙂

Vaši Alexáci