Komunikácia cez AA školu – zadávanie úloh a hodnotenie

Doteraz sme so svojimi žiakmi komunikovali priamo na hodine a aj ich úspešnosť sme mohli sledovať na obrazovkách monitorov v triede. Zadávanie úloh cez AA školu sme zväčša využívali len na povinné opakovacie hodiny. Žiaci možno ani netušili, že sme im nejaké hodiny zadali. Mimoriadna situácia si však vyžaduje mimoriadne postupy a od nás učiteľov aj viac online  komunikácie so žiakmi. ;o)

Vopred upozorňujeme, že táto služba je dostupná len v prípade, že patríte medzi našich užívateľov a máte v učebniciach vytvorené skupiny či triedy žiakov.

V krátkom videonávode vás naučíme, ako môžete žiakom postupne zadávať úlohy na jednotlivé týždne, ako si jednoducho zobrazíte ich úspešnosť a ako môžete žiakov potešiť slovným hodnotením ich práce.

Komunikácia, zadávanie úloh a hodnotenie v AA škole

Tu si môžete stiahnuť aj obrazový návod pre deti (rodičov), aby vedeli, kde majú zadané úlohy hľadať. Môžete ho rodičom poslať v prílohe správy z edupage alebo mailom.

Návod k zobrazeniu zadaných úloh v AA škole

PS: Pripravujeme pre vás aj videonávody na komunikáciu prostredníctvom diskusných skupín a správ (vnútornej „mailovej“ pošty).