Náhrada programu RNA pre domáce vzdelávanie

V tomto období môžete postrádať pri vzdelávaní v AA škole grafický program, v ktorom žiaci doteraz pracovali. Program RNA nie je voľne dostupný a teda žiaci nemajú šancu plniť úlohy z tejto témy. Upozorňujeme vás na možnosť využívať program Tux Paint a Drawing fo Children a hodiny, ktoré k nim nájdete v Klube expertov.

Rodičia nájdu postup inštalácie týchto programov v Poradni pre rodičov. Tu nájdu aj ďalšie voľne dostupné programy s ktorými môžu deti pracovať.