Online vzdelávanie Scratch pre začiatočníkov a pre pokročilých

Pre všetkých učiteľov, ktorí chcú učiť svojich žiakov algoritmizáciu a programovanie v jazyku Scratch, otvárame 18.3.2020 online vzdelávanie Scratch pre začiatočníkov a metodika programovania a 28.4.2020 online vzdelávanie Scratch pre pokročilých.

Prvý je určený pre začiatočníkov a vedomosti z neho približne pokrývajú požiadavky iŠVP pre 5. – 7. ročník. Druhý je pre učiteľov informatiky, ktorí už zvládli základy programovania a rozsahom pokrýva požiadavky iŠVP pre 8. ročník ZŠ a nadstavbu, aby ste dokázali zvládnuť aj šikovnejších žiakov, ktorí sa chcú posunúť ďalej.

Vzdelávania sú kombináciou online stretnutí – webinárov a samostatného e-learningu.

Začiatok vzdelávaní:

 • 18.3.2020 o 18:00 Scratch pre začiatočníkov a metodika programovania
 • 28.4.2020 o 18:00 Scratch pre pokročilých a metodika programovania

Miesto konania: u vás doma, resp. kdekoľvek, kde sa budete so svojím PC v menovanom čase každú stredu nachádzať  🙂

Lektor: Mgr. Eva Uličná

Spôsob konania: V oboch kurzoch sa každý týždeň uskutoční jedno online stretnutie formou webinára. Na jeho realizáciu využívame program Skype for Bussiness – vám bude stačiť len nainštalovanie drobnej aplikácie, pokyny zasielame pár dní pred vzdelávaním.
Na webinári máte možnosť komunikovať s lektorom rovnako ako na prezenčnom školení, môžete klásť otázky, navrhovať riešenia. Tieto online stretnutia prebiehajú raz týždenne v tom istom čase a trvajú približne 60 minút. Následne si počas týždňa samostatne riešite zadanie, na ktorom si precvičíte preberanú látku (priemerne 1 – 3 úlohy na týždeň podľa náročnosti). Vašu prácu vám lektor okomentuje a pokiaľ je to potrebné, poradí.

Čo v prípade, že sa niektorý týždeň stretnutia nemôžete zúčastniť alebo zlyhá vaša technika? Z každého webinára sa zhotovuje videozáznam, ktorý budete mať k dispozícii a môžete si podľa neho látku dobrať.

Obsah kurzu pre začiatočníkov

 • úvodné hodiny algoritmizácie a metodika ich výučby
 • prostredie Scratch – základné nástroje na ovládanie prostredia
 • postava Scratch a jeho nastavenia
 • tvorba prvého programu – základné príkazy pre pohyb a kreslenie, parametre
 • základné udalosti
 • hľadanie efektívnych riešení – cyklus s pevným počtom opakovaní, tvorba vlastných príkazov
 • paralelné procesy
 • práca s postavami a kostýmami – využitie knižnice postáv, kreslenie vlastných postáv a ich zakomponovanie do programu, tvorba pozadí
 • rozhodovanie
 • práca s náhodným číslom
 • tvorba programov s využitím príkazov z kategórií Zvuk, Vnímanie a Pero
 • Scratch komunita

Obsah kurzu pre pokročilých

 • cyklus s podmienkou a vetvenie – rozdiely a spôsoby využitia
 • premenná – jednoduchá a pokročilejšia práca s premennými
 • vstup a výstup
 • matematické operácie
 • zložené podmienky
 • tvorba väčších projektov
 • doplnky – ďalšie možnosti práce so Scratchom – robotika

Cena kurzu: začiatočníci – 60 €, pokročilí – 48 €

Dĺžka trvania kurzu: začiatočníci – 8 týždňov/online stretnutí, pokročilí – 6 týždňov/online stretnutí

Účasť na vzdelávaní si zabezpečíte jeho objednávkou v našom elektronickom obchode.
Pozor! Kapacita kurzov je obmedzená.