Voľný prístup do AA školy – učebnice informatiky pre 2. – 4. ročník ZŠ

 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a uzatvorenie škôl sme sa rozhodli sprístupniť bezplatne naše eUčebnice informatiky. Začíname AA školou – učebnicami pre 2. až 4. ročník ZŠ a Klubom expertov, v ktorom sa nachádzajú pripravené hodiny s využitím voľne dostupných programov na kreslenie a tvorbu animácií.

Pár tipov, ako sa v učebniciach rýchlo zorientovať

 • AA školu nájdete na tejto stránke. Voľne prístupné sú učebnice 2+, 3 a 4 (bez +), do ktorých sa dostanete kliknutím na správne dvere.
 • Výber hodín (žiakom stačí zadať triedu a číslo hodiny) vám uľahčia tematické plány, ktoré si môžete stiahnuť tu. Podrobnejšie sa s ich obsahom oboznámite využitím príprav k učebnici 2+, k učebnici 3 a k učebnici 4.
 • Témy v 4. ročníku sú pokračovaním obsahu 3. ročníka. Vyberajte si z oboch ročníkov hodiny tak, aby žiaci vedeli, čo majú robiť a neskočili doprostred neznámeho obsahu. Toto sa týka hlavne práce so štruktúrami a algoritmizácie.
 • Hodiny s číslom 15 (po zimných prázdninách) sú venované využitiu počítačov na vzdelávanie. Nájdete tam odkazy na webové stránky, kde si žiaci môžu zopakovať učivo z matematiky či slovenského jazyka.
 • Správičky imitujúce mailovú poštu si žiaci vedia posielať len po prihlásení. Tieto úlohy im nezadávajte.
 • Programovanie v programe Scratch Junior je novým obsahom, zhodné hodiny nájdete v učebnici 2+, 3 aj 4.
 • V učebnici sú 33. hodiny tzv. certifikačné – otvoria sa žiakom len v prípade úspešného absolvovania opakovacích hodín, čo v režime anonymných užívateľov nie je možné. Preto ich žiakom nezadávajte.
 • Hodiny venované grafike žiakom taktiež nezadávajte, pracujú s programom RNA, ktorý predpokladáme majú len v škole. V Klube Expertov však nájdete pripravené hodiny grafiky, v ktorých pracujú s voľne dostupnými programami.
 • Návody na inštaláciu voľne dostupných programov nájdu rodičia v Poradni pre rodičov. Možno sa im zídu, keď budú chcieť deti zabaviť zmysluplnými aktivitami aj mimo vzdelávania.
 • Učebnice v AA škole sú kompletne dabované, ale žiaci bez možnosti počúvania si môžu texty čítať v bublinách.
 • Interaktívne úlohy sú deťom hodnotené automaticky, ich úspešnosť v % ani bodoch však anonymní užívatelia (neprihlásení žiaci) nevidia.
 • Online Scratch programy pripravené k hodinám nájdete na tejto stránke. Odkazy na ne, alebo programy na stiahnutie nájdete aj v  učebnici.
 • Ak by ste potrebovali viac informácií, pozrite si videonávod k používaniu AA školy.

Upozorňujeme učiteľov, ktorí pracujú s AA školou, aby napriek voľnému prístupu do eUčebníc požadovali od žiakov prihlásenie. Inak sa ich práca nebude bodovať a opakovacie hodiny (napriek ich absolvovaniu) zostanú v systéme nevypracované. Pre otvorenie 33. certifikačnej hodiny však tieto hodiny musia absolvovať.

Prajeme Vám všetkým — učiteľom, žiakom, rodičom hlavne veľa zdravia, trpezlivosti a zodpovednosti, aby sme sa všetci čo najskôr vrátili späť do škôl.