Voľný prístup už aj do Informatiky s Alexom pre 5. – 8. ročník

Mimoriadna situácia si žiada mimoriadne riešenia. Keďže žiaci sú v týchto týždňoch odkázaní na vzdelávanie sa z domu, dávame dočasne zdarma k dispozícii aj naše učebnice informatiky pre všetkých, ktorí majú záujem.

Učebnice pre tento účel nájdete na stránke: www.akademiaalexandra.sk/moodle v sekcii Zdarma učebnice informatiky v čase núdze. Budeme radi, ak túto informáciu sprostredkujete ďalším učiteľom, ale aj rodičom a vašim žiakom.

Môžete si vytvoriť vlastné konto a vstúpiť do učebnice pod svojím menom alebo sa prihlásiť ako Hosť: