Bezplatné online kurzy

Nová situácia presunula nás – učiteľov do online sveta. A hoci sa nič nevyrovná osobným stretnutiam i vzdelávaniam, predsa len na online aktivity máme viac času. Rozhodli sme sa využiť túto situáciu a poskytnúť vám bezplatné online kurzy programovania v jazyku Scratch Junior a práce s našimi eUčebnicami.

Koncom školského roka sa v našich eUčebniciach informatiky pre 1. stupeň ZŠ – AA škole venujeme programovaniu v jazyku Scratch Junior. Ak sa chcete na tieto hodiny pripraviť, ponúkame vám bezplatné online kurzy Programovanie v jazyku Scratch Junior a metodika výučby programovania.

Naše eUčebnice informatiky máte možnosť aktuálne využívať zdarma. Vstupujete do nich (vy aj vaši žiaci) bez potreby registrácie. Takýto „hosťovský“ prístup však neumožňuje využívať všetky možnosti, ktoré online učebnice ponúkajú.

V AA škole – učebnici pre 1. stupeň ZŠ nevidia žiaci svoju percentuálnu úspešnosť, ich práca sa neukladá, nedokážu vzájomne komunikovať v diskusných skupinách, ani si posielať mailové správy v našej vnútornej mailovej pošte. Učiteľ taktiež nevie žiakom zadávať či hodnotiť ich prácu. Po absolvovaní sa žiakom samozrejme certifikát nevygeneruje. Učitelia bez registrácie nemajú prístup do všetkých častí Kabinetu.

V eUčebniciach informatiky pre 2. stupeň ZŠ a príslušné ročníky OG žiaci s hosťovským prístupom nedokážu odovzdať svoje práce. Tým, spolu s učiteľmi, strácajú významný spôsob vzájomnej komunikácie – hodnotenie, komentáre a poznámky k práci. Učitelia bez registrácie sa taktiež nedostanú k metodickým materiálom.

Ak si chcete pozrieť a vyskúšať naše učebnice informatiky v podobe registrovaného užívateľa, prihláste sa na niektorý z online kurzov práce s eUčebnicami.

Termíny kurzov aj formulár na prihlásenie nájdete na tejto stránke.

Tešíme sa na naše online stretnutia!