Vzdelávacie videá zdarma

Keďže je tento čas náročný na vzdelávanie detí, začíname okrem prístupu do našich učebníc zverejňovať postupne videá o algoritmizácii a programovaní.

V tomto článku budú postupne pribúdať videá pre 6., 7. a 8. ročník. Keďže časová tieseň nám neumožňuje príliš ich prepracovávať, vopred sa ospravedlňujeme za nedokonalosti a veríme, že sa každým videom budeme stále viac zlepšovať.

Programovanie pre 6. ročník (ale ak si piatak, určite to zvládneš aj ty)

Úvod do algoritmizácie a programovania

 

Programovanie v jazyku Scratch – 1. časť