Nové kurzy v ponuke

Prvýkrát prinášame ponuku vzdelávaní nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. Táto doba nás učí, na čo klásť dôraz, preto prinášame ponuku online vzdelávaní na nasledujúce témy:

 Bezpečne v NEbezpečnej sieti – najmä ale nielen pre učiteľov informatiky

 

Bezpečnosť detí v NEbezpečnej sieti – pre rodičov, ktorí chcú mať pohyb detí na internete aspoň trochu pod kontrolou

 

Zrýchlený kurz Scratch pre začiatočníkov – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Zrýchlený kurz Scratch pre pokročilých – pre učiteľov informatiky, kým sú ešte školy uzavreté

Počet účastníkov je limitovaný a do konca šk. roka ďalšie vzdelávania už neplánujeme, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Bližšie informácie, termíny a ceny získate kliknutím na jednotlivé kurzy.