Nové tituly od Sašky a Alexa pre rodičov

Dostali sme nedávno takúto správu: „Chcem vám napísať, že deti pracujú s AA školou napriek tomu, že to majú momentálne ako nepovinné. Vždy im napíšem, čo je základné učivo, ale robia aj navyše. Dokonca sme dostali pochvalu od rodičov, že ich zmysluplne zamestnávame…“

A dnes prišiel od autorky prvej správičky ďalší mail:

Pekný deň!
Tento týždeň nám to v škole presne vyšlo tak, že deti robia opakovačku a získavajú titul Bystrá hlavička/gebuľka. Na budúci týždeň ideme do školy.
Určite by sme sa v informatike neposunuli tak ďaleko bez vašej ústretovosti a bez veľkej pomoci rodičov. Rozmýšľam o nálepke pre rodičov – niečo ako Ďakujeme rodičom od Sašky alebo Saškin pomocník alebo… možno Vás niečo napadne.
Pretože si myslím, že sa to netýka len rodičov našich žiakov, skúšam posunúť tento nápad aj Vám.
Jana Faltusová
ZŠ T. J. Moussona Michalovce

Naši užívatelia vedia, že za každý úspešne ukončený tematický celok získavajú žiaci rôzne Saškatituly.
Prečo by Saška nemohla udeliť titul aj rodičom? A tak vznikol Saškatitul Skvelí rodičia.

Môžete ho využiť bez ohľadu na to, či naše eUčebnice informatiky používate len teraz
(v čase voľného prístupu k nim) alebo od začiatku školského roku. Odmeňte rodičov za pomoc, bez ktorej by sme sa my – učitelia nezaobišli.

Ak chcete Saškatitul nalepiť deťom do žiackej knižky, použite jeho tlačenú podobu Saškatituly Skvelí rodičia.

V prípade, že chcete poslať Saškatitul mailom, uložte si ho z našej stránky.

A tu, pre rodičov starších žiakov, nájdete aj titul od Alexa.

PS: Ďakujeme pani učiteľke za výborný nápad!