Náš koronakrízový balíček opatrení pre školy v šk. r. 2020/21 – hľadáme cesty, ako vám pomôcť

Počas uzávierky škôl v čase koronakrízy sme umožnili učiteľom i žiakom využívať naše eUčebnice informatiky zdarma. Keďže nový školský rok sa blíži a situácia zostáva naďalej neistá, prinášame vám prehľad zmien, ktoré nastanú, resp. noviniek, ktoré sme pre vás pripravili a je dôležité, aby ste o nich včas vedeli.

Najprv zlé správy 😉

Vzhľadom na potrebné zmeny v obsahu učebníc pre 1. stupeň ZŠ sme ich voľný prístup ukončili k 1. 8. 2020. Učebnice pre 2. stupeň uzavrieme 20. 8. 2020. Odovzdané práce žiakov aj ich staré kontá nemôžeme z technických príčin zachovať, budú k 20. 8. zmazané.

A teraz tie dobré – je ich podstatne viac 🙂

Všeobecná podpora

 • splatnosť faktúr sme predĺžili na 4 mesiace
 • zdarma učebnice pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne (pri ich veľkom počte) individuálne zľavy – v tomto školskom roku sa budeme snažiť byť ešte o niečo ústretovejší ako v minulosti
 • naďalej umožňujeme rozloženie platby na dve splátky (druhá so splatnosťou v januári)
 • tematické plány v súlade s iŠVP (otestované v ASC agende), ktoré môžete použiť aj v prípade, že naše eUčebnice nepoužívate – upravené verzie zverejníme 21. 8.
 • bezplatné online vzdelávania a konzultácie na využívanie našich učebníc
 • individuálna pomoc – ak máte akýkoľvek problém alebo mimoriadnu požiadavku, napíšte nám a budeme spoločne hľadať spôsob, ako vám pomôcť

Podpora v AA škole – učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ

 • voľne prístupné prvé 4 hodiny – môžete pracovať skôr ako žiaci dostanú svoje kontá, môžete si vyskúšať učebnicu ešte pred jej objednaním
 • prístup do učebníc nižších ročníkov pre žiakov – v prípade, že ste nejaké učivo nestihli prebrať, môžete sa k nemu vrátiť
 • prístup do rôznych verzií učebníc (s + aj bez +) pre žiakov – v prípade, že ste naše učebnice ešte nepoužívali a neviete sa rozhodnúť, ktorá verzia by bola pre nich lepšia
 • prístup učiteľa do všetkých učebníc a metodických materiálov
 • doplnený Klub expertov o hodiny grafiky s programom Skicár, programovanie v programe Scratch Junior a projekty
 • opakovanie s Paletkou pre hodiny grafiky so Skicárom alebo Tux Paintom
 • mapy učebníc so zobrazením hodín s alternatívnym softvérom alebo náročnejším obsahom, ktoré máte dostupné v Klube expertov
 • balíček podporných materiálov k učebniciam obohatený o pomôcky z Klubu expertov
 • návody na inštaláciu voľne dostupného softvéru pre učiteľov aj rodičov – žiaci s ním môžu pracovať aj doma

Podpora pre učiteľov a žiakov 2. stupňa ZŠ

 • prístup aj do učebníc nižších ročníkov pre 6. – 8. ročník – žiakom 7. ročníka umožníme aj prístup do učebnice pre 5.-6. ročník – v prípade, že ste nejaké učivo nestihli prebrať, môžete sa k nemu vrátiť
 • prístup do učebníc podľa výkonových a obsahových štandardov – spojené učebnice pre 5. – 6. ročník a 7. – 8. ročník
 • PRIPRAVUJEME A TESTUJME: nový – prehľadnejší a jednoduchší spôsob hodnotenia učiteľom