Príprava na nový školský rok s AA školou

Je koniec prázdnin,  čas, kedy sa treba pripraviť na nový školský rok. Ak na 1.stupni ZŠ učíte s našimi eUčebnicami, obsahujú aj témy, pri ktorých používame voľne dostupný softvér. Preto prinášame jeho zoznam a stránku, kde nájdete odkazy a postupy na jeho inštaláciu. V tomto školskom roku dostanú tiež naše školy Balíček podporných materiálov obohatený o pomôcky z Klubu expertov.

Inštalácia programov

Stiahnite a nainštalujte si nasledovné programy:

Učebnica 2+

Okrem programu RNA – Revelation Natural Art (má ho každá škola z centrálnej dodávky softvéru), používame program Lapoda Messe na tvorbu príbehov a Scratch Junior na programovanie. Ako alternatívu k RNA máme v Klube expertov pripravené hodiny s programami Skicár, TuxPaint a Drawing for Children.

Učebnica 3 a 3+

Program RNA – Revelation Natural Art, na písanie WordPad alebo Word, PowerPoint, na tvorbu animácií program Pivot a program Scratch Junior na programovanie.  Ako alternatívu k RNA máme v Klube expertov pripravené hodiny s programami Skicár, TuxPaint a Drawing for Children.

Učebnica 4 a 4+

Okrem programov RNA — Revelation Natural Art, WordPad/Word, PowerPoint, Scratch Junior, BlockCad, vo verzii 4+ aj Nahrávanie zvuku (je súčasťou OS). Kto nemá k dispozícii program RNA, nájde ďalšie hodiny tvorby animácií s programom Pivot v Klube expertov. Do konca septembra tam pridáme animovanie s programom Stop Motion, neskôr s Hippani Animátorom.

Nepovinné programy

V AA škole je dostatok interaktívneho materiálu, ale ak chcete, môžete si nainštalovať aj tieto programy:

 • Upratovanie — umožní nácvik jednoduchého a dvojitého kliku myškou.
 • GCompris — používanie myši, riešenie úloh z algoritmizácie. Je taktiež využiteľný aj ako výučbový softvér.
 • BlockCad — niečo ako Lego stavebnica, úlohy na riešenie problémov, priestorovú predstavivosť. Obsah hodín nájdete aj v Klube expertov.
 • Lapoda Messe — program na tvorbu príbehov. Obsah hodín nájdete aj  v Klube expertov.
 • Hippani Animátor — program na tvorbu animácií. Obsah hodín bude pridaný do Klubu expertov v priebehu školského roka. Bohužiaľ sme to nestihli do jeho začiatku.
 • Stop Motion – tento program funguje len v mobiloch a tabletoch. Informáciu o inštalácii pridáme do konca septembra.

Odkazy na overené zdrojové stránky voľne dostupných programov a návody na ich inštaláciu nájdete tu.

Balíček podporných materiálov

Všetci, ktorí si objednali učebnice pre 1. stupeň ZŠ, dostanú v najbližších dňoch na mailovú adresu uvedenú v objednávke odkaz, z ktorého si budú môcť stiahnuť všetky podporné materiály k našim učebniciam na celý školský rok.

Čo balíček obsahuje?

 • Dva priečinky – jeden určený pre učiteľov, druhý pre žiakov AA školy. Žiacky priečinok skopírujete do všetkých počítačov.
 • Každý z priečinkov obsahuje ďalších 5 priečinkov s názvami učebníc a Klubom expertov. Tak ako majú učitelia (bez ohľadu na objednávku) prístup do všetkých elektronických učebníc, rovnako im poskytujeme všetky podporné materiály.
 • Žiaci vo svojich priečinkoch nájdu len súbory na prácu a Scratch programčeky, s ktorými pracujú.
 • Učitelia, okrem obsahu, ktorý dostávajú žiaci, nájdu v priečinkoch aj tematické plány, prípravy, pracovné listy, Našepkávače k programom či postupom niektorých úkonov, skladačky, Saškatituly, certifikáty i prehľad odkazov na webové stránky.

Aby ste sa v ňom nestratili

Označovanie materiálov je veľmi jednoduché a prehľadné:

 • číslo označuje poradové číslo hodiny v učebnici;
 • ďalšie písmeno na aký účel daný materiál slúži:
    • T – materiál na tlač;
    • S – súbor na prácu (priečinok súborov na prácu) – to sú materiály, ktoré majú k dispozícii žiaci.

Tri posledné materiály obsahujú prípravy ku všetkým hodinám, odkazy na webové stránky z týchto hodín a Medaily samostatnosti. Je už na vás, či si prípravy vytlačíte (sú dosť podrobné) alebo nie. Zoznam odkazov odporúčame využívať v elektronickej podobe.

V Klube expertov delíme materiály podľa tém, nečíslujeme ich. Niektoré z nich sa zhodujú s obsahom učebníc (týka sa to hlavne + verzií). Je to preto, aby po nich mohli siahnuť aj učitelia z verzií bez +.  Doplnky k hodinám, ktoré vytvoríme počas školského roka nájdete neskôr v prípravách.

Veríme, že takto bude vaša príprava na nový školský rok oveľa jednoduchšia a s materiálmi sa vám aj žiakom bude dobre pracovať.