Najnovšie referencie na naše eUčebnice informatiky

Ako hodnotia učitelia ale aj rodičia naše eUčebnice?

Minulý školský rok bol pre všetkých – učiteľov, žiakov aj ich rodičov veľmi náročný. Odrazu sme boli postavení pred výzvu vzdelávať dištančne. Naša firma sa v tom období rozhodla, poskytnúť prístup do eUčebníc zdarma a uľahčiť tak všetkým toto ťažké obdobie. Najlepšie však bolo našim učiteľom a ich žiakom (viac ako 24 tisíc), ktorí mohli pri vzdelávaní využiť prostredie eUčebníc na zadávanie úloh,  odovzdávanie prác či vzájomnú komunikáciu. Registrovaným užívateľom poskytujú učebnice oveľa viac, ako je to pri voľnom prístupe.

Napísali o nich…

Na našej škole učíme informatiku pomocou el. učebnice z dielne portálu akademiaalexandra.sk. už od roku 2016. Práca s touto učebnicou je pre deti veľmi zaujímavá. Musím vyzdvihnúť sociálne cítenie autorov, ktorí sú pripravení bez poplatku sprístupniť obsah učebnice aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďakujeme!

Ľudka Barlová, riaditeľka ZŠ Spišský Štvrtok

V našej škole pracujeme s eUčebnicou informatiky pre druhý a štvrtý ročník InFoórMatika s Alexandrou. Deťom a učiteľom sa veľmi páči nový spôsob vyučovania. S online učebnicou môžu deti pracovať nielen v škole na vyučovaní, ale aj v domácom prostredí. Deti hravou formou spoznávajú svet počítačov. Učiteľ si v nej nájde množstvo metodických materiálov, plánov, môže využiť online školenia zamerané na oboznámenie s učebnicou či s programami.  V čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 bola táto učebnica nadčasová, pretože deti pohodlne v domácom prostredí dokázali riešiť úlohy, zadávané učiteľom.

Anna Ondo-Eštoková, učiteľka ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

Vynikajúco spracované materiály a témy s interaktívnymi zadaniami pre žiakov… Keďže učebnice sú online, počas koronakrízy žiaci plynule a bez problémov prešli na dištančné vzdelávanie.

Lukáš Dobiš, učiteľ informatiky, Evanjelická spojená škola, Martin

eUčebnice informatiky Akadémie Alexandra naša škola využíva už veľa rokov. Sú vynikajúco spracované, pomoc zo strany autorov je ústretová, obsah sa mení a prispôsobuje novým poznatkom. Určite ich odporúčam na hodiny informatiky.

Peter Žačok, učiteľ informatiky, Základná škola Mojmírova, Piešťany

Digitálne učebnice informatiky patria k tomuto predmetu. Poskytujú nám materiály na vzdelávanie, môžeme sa „oprieť“ o metodiky, nápady a návody autoriek. Všetko máme (my aj žiaci) dostupné v škole i doma a tak môžeme prostredníctvom nich riešiť aj domáce úlohy. Ich kontrola prebehne jednoducho, pretože máte všetko na jednom mieste. V týchto „pohnutých časoch“ korony sme v čase dištančného štúdia na škole (marec – jún 2020) perfektne zvládli prechod práce v škole na prácu doma. Žiaci boli naučení na spôsob práce s digitálnou učebnicou, my učitelia takisto. Čo sa určite zmenilo – neboli sme v osobnom kontakte (často Vám chýbajú vtipné situácie, ktoré zažívate na hodinách), ale výuke to v našom prípade „neublížilo“. Samozrejme, nároky neboli kladené tak, ako by sme boli v škole – bolo treba nechať priestor hlavne profilovým predmetom, ale informatiku sme sa učili a zameškali sme minimum.
Ďakujeme kolektívu tvorcov tohto úžasného prostredia, želáme veľa síl, nápadov a ďalších inovácií!

Mgr. Šperková, Mgr. Ridzoňová, Mgr. Maruniak, učitelia informatiky ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Ďakujeme Akadémii Alexandra, Saške a Alexovi  za sprostredkovanie informácií v oblasti informatiky a počítačov. Je to najlepšia možná forma učenia v tomto zameraní, s ktorou sa dcérka stretla. Našla tu učebnicu – vysvetlenia zamerané na PC a programovanie. Ďalej veľmi podrobne spracované témy – ponúkajú vedomosti, kvízy, testy, odkazy i obrázky. Dieťa i pri väčšej absencii v škole si dokáže učivo dobrať a doplniť bez pomoci rodičov. Ďakujeme za takúto možnosť vzdelania, ako sa aj na informatiku patri: e-učebnici nič nechýba. Veľmi oceňujeme aj možnosť vstupu na jej stránky dlhšie než pokrýva bežný školský rok. Veľa najnovších informácii ocenia aj rodičia, ktorých PC sa stávajú súčasťou ich života, či už osobného alebo profesionálneho.

Veľa ďalších úspechov prajú Rideneovci z Banskej Bystrice