Tematické plány z informatiky

Pre nový školský rok 2020/21 sme čiastočne upravili minuloročné tematické plány informatiky. Zmena nastala hlavne v tematických plánoch pre 1. stupeň, kde sme upravili hodiny programovania v programe Scratch Junior a zmenili sled niektorých hodín. Tematické plány môžete používať aj keď neučíte s našimi učebnicami.

Nové tematické plány informatiky pre 1. stupeň ZŠ si môžete stiahnuť tu.

Tematické plány pre druhý stupeň si stiahnite tu.

Tematické plány počas celého školského roka nájdete v časti Podpora – Tematické plány.