Ponuka eUčebníc informatiky a doplnkových služieb pre školský rok 2020/21

Aj v tomto školskom roku vám ponúkame naše online učebnice informatiky pre 2. až 8. ročník ZŠ, príslušné ročníky OG a online učebnicu Programujeme v Pythone. Keďže v tomto roku sme k nim pridali aj koronakrízový balíček a doplnkovú službu pre online vyučovanie iných predmetov, všetky potrebné informácie sme zhrnuli do tohto článku.

Akadémia Alexandra Vám ponúka

eUčebnice informatiky pre 2. – 8. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG na šk. rok 2020/21:

 • Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník ZŠ
  v súlade s iŠVP, v krásnom interaktívnom prostredí šitom na mieru pre I.stupeň, obsahuje aj Klub expertov
 • Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník ZŠ a prímu až terciu OG
  v súlade s iŠVP, v prostredí umožňujúcom napríklad archiváciu prác žiakov a ich individuálne hodnotenie
 • Programujeme v Pythone 1 a 2 pre 9. ročník ZŠ, OG a 1. ročník G

Učebnice sú koncipované tak, aby Vám pomohli dosiahnuť vysokú úroveň výučby informatiky bez ohľadu na kvalifikovanosť učiteľov. Množstvo tvorivých námetov, divergentných a logických úloh, problémov vyžadujúcich od detí formovanie vlastných názorov zasa uspokojí aj toho najnáročnejšieho učiteľa.

Súčasná kríza ukázala, že práve online učebnice predstavujú minimálne v najbližšej dobe najideálnejšie riešenie pre prípad prechádzania z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania. Minulý školský rok si to mohlo overiť viac ako 24 tisíc žiakov a ich učiteľov, ktoré naše eUčebnice používali. Tu si môžete prečítať najnovšie referencie na naše učebnice.

Učitelia 1.stupňa ZŠ dostávajú k učebniciam návod na prípravu počítačov a Balíček podporných materiálov (226 súborov, 43 programčekov vytvorených pre učebnicu), ktorý im uľahčí prípravu aj samotné vzdelávanie s našimi učebnicami. Okrem toho každoročne ponúkame učiteľom zdarma tematické plány, exportovateľné do ASC agendy.

Náš koronakrízový balíček obsahuje:

 • prístup do učebníc nižších ročníkov pre žiakov – v prípade, že ste nejaké učivo nestihli prebrať, môžete sa k nemu vrátiť
 • splatnosť faktúr predĺženú na 4 mesiace
 • zdarma učebnice pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne (pri ich veľkom počte) individuálne zľavy – v tomto školskom roku sa budeme snažiť byť ešte o niečo ústretovejší ako v minulosti)
 • naďalej umožňujeme rozloženie platby na dve splátky (druhá so splatnosťou v januári)
 • bezplatné online vzdelávania a konzultácie na využívanie našich učebníc
 • individuálna pomoc – ak máte akýkoľvek problém alebo mimoriadnu požiadavku, napíšte nám a budeme spoločne hľadať spôsob, ako vám pomôcť

Bezplatný priestor aj na online výučbu ďalších predmetov

Naše učebnice predstavovali v čase uzávierky škôl pre žiakov veľkú výhodu, keďže im umožnili plynulý prechod na online výučbu. Odovzdávanie zadaní a komunikácia s učiteľom na diaľku je v našich učebniciach ich samozrejmou súčasťou. Školám a žiakom 2. stupňa, ktorí používajú naše učebnice informatiky ponúkame bezplatný priestor aj na online výučbu ďalších predmetov.

Všetky uvedené služby poskytujeme školám pri objednávkach školských licencií pre žiakov. Cena licencie na žiaka a školský rok je 3 €. Učitelia majú prístup do všetkých učebníc a metodických materiálov zdarma.

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.