Novinky pre učiteľov informatiky 1. stupňa ZŠ

Neustále sa snažíme zlepšovať naše učebnice. Jednou zo zásadných zmien, ktorú ste už mohli postrehnúť, ale poslúži vám v plnom rozsahu až v budúcom školskom roku, je zadávanie úloh a zobrazenie úspešnosti žiakov vo všetkých úlohách. Na čo sa teda môžete tešiť?

Už žiadne zadávanie úloh!

Ak ste chceli vidieť úspešnosť žiakov v nejakej hodine, vopred ste ju museli žiakom zadať. Toto už vôbec nemusíte robiť, všetky hodiny budú mať žiaci automaticky zadané pri vytvorení ich kont. Stále sme však zachovali možnosť, aby ste svojim žiakom mohli zadať nejaké vlastné „odovzdávacie“ úlohy. V prípade dištančného vzdelávania vám takto budú môcť odovzdať nejaké svoje obrázky, textové či iné súbory.

Zobrazenie úspešnosti

Na zobrazenie úspešnosti žiakov pri vypracovaní ktorejkoľvek hodiny vám poslúži filter. V ňom si vyberiete skupinu, učebnicu a hodinu, ktorú chcete v učebnici vyhľadať.

Následne sa vám zobrazia vyhľadávané informácie. Pri stlačení tlačidla Detail skupiny sa zobrazia základné údaje o skupine a posledné aktivity členov skupiny. Úspešnosť žiakov celej skupiny uvidíte po stlačení tlačidla Hodnotiť. Výsledky žiakov si viete aj vytlačiť. K bodovému hodnoteniu môžete (ale nemusíte) pridať aj slovné hodnotenie.  Po jeho doplnení a uložení hodnotenia sa slovné hodnotenia zobrazia aj žiakom. Samozrejme každému, to jeho. ;o)

Zobrazenie postupu

V našej učebnici sú žiaci hodnotení len z prejdených cvičení. Takto majú šancu uspieť aj tí, ktorí pracujú pomalším tempom. Nehodnotíme ich porovnávaním s výkonmi iných žiakov, pracujú sami na sebe, prekonávajú len vlastné limity, učia sa na svojich chybách. Aby ste videli, koľko z cvičení danej hodiny žiak vypracoval, pridali sme ešte jednu novú funkciu. Viete si vybrať meno riešiteľa – žiaka danej skupiny a zobraziť postup jeho práce. Napriek tomu, že stále budete prihlásení svojim učiteľským kontom, prepnete sa akoby do účtu žiaka a budete vidieť koľko prešiel z cvičení danej hodiny.

 

 

V takom prípade sa vám nad názvom hodiny zobrazí oznámenie, že vidíte postup užívateľa a meno konkrétneho žiaka.  Vpravo v hodnotení zároveň vidíte aj jeho percentuálnu a aj bodovú úspešnosť.

Veríme, že vám predstavené novinky uľahčia prácu s učebnicami informatiky pre 1. stupeň ZŠ.