Informatika s Alexom – najkomplexnejšie učebnice informatiky pre 2. stupeň

Aj v novom školskom roku vám prinášame ponuku našich online učebníc informatiky pre 5. – 8. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG.

V čom sú naše učebnice jedinečné?

Ich obsah pokrýva obsahový aj výkonový štandard iŠVP a zároveň napĺňa ciele pripravovanej kurikulárnej reformy základného vzdelávania (pozri www.vzdelavanie21.sk). Ponúkajú však oveľa viac.

V rámci metodiky sa zameriavame na:

 • viditeľné myslenie – myšlienkové rutiny, ktoré vedú k hlbšiemu premýšľaniu,
 • bádateľský prístup,
 • čítanie s porozumením,
 • úlohy na vyšších úrovniach Bloomovej taxonómie, ktoré zároveň rešpektujú individuálne schopnosti žiakov a dávajú priestor učiteľovi pre väčšiu personalizáciu vyučovania.

Každý učiteľ má svoj jedinečný prístup do učebníc, ktorý mu umožňuje:

 • prístup k obsahu učebníc, k metodike a riešeniam úloh,
 • vidieť prácu svojich žiakov rozdelených v skupinách podľa požiadaviek školy,
 • vybrať si zo širokej ponuky zadaní podľa vlastných potrieb i potrieb žiakov,
 • hodnotiť a slovne komentovať prácu žiakov, pri základných typoch súborov aj priamo do ich náhľadu.

Každý žiak má svoj jedinečný prístup do učebníc, ktorý mu umožňuje:

 • prístup k teórii aj zadaniam zo školy aj z domu,
 • vypracovať alebo odovzdať zadanie priamo do učebnice,
 • kedykoľvek počas školského roka možnosť vrátiť sa k nemu,
 • pozrieť si hodnotenie a komentáre k svojej práci od svojho učiteľa.

Naše učebnice sú platené, ale:

 • ich cenu 3€/žiaka/rok naďalej nezvyšujeme,
 • deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia dávame učebnice zdarma alebo v prípade celých škôl za 1€,
 • ak vám počas šk. roka pribudnú nové deti, dostanú od nás prístup do učebníc bezplatne.

Recenzie od učiteľov, metodikov i rodičov

Objednávka