Bezplatné vzdelávanie k eUčebniciam informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Pozývame učiteľov informatiky na 1. stupni ZŠ na bezplatné webinárové vzdelávanie k našim eUčebniciam. Uskutoční sa v dňoch 27. a 29. 9. od 17:00 hodiny. Viac informácií a odkaz na prihlasovací formulár nájdete na tejto stránke. Ďalšie vzdelávanie pre 1. stupeň máme naplánované v polovici októbra. Pripravujeme aj vzdelávanie pre učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ. O termíne jeho realizácie budete včas informovaní.