Bezplatné eBooky

Na tejto stránke bude postupne pribúdať ponuka našich bezplatných eBookov. Prvým z nich je eBook s názvom Generátor pracovných listov a pomôcok pre učiteľov a rodičov.

Využíva On-line Math Worksheet Generator

Pomôže učiteľom/rodičom vytvárať pracovné listy a pomôcky s týmto obsahom:

  • sčítanie a odčítanie čísel do 20, viacciferných čísel a 5-minútové rýchle cvičenie s veľkým množstvom jednoduchých príkladov;
  • násobenie a delenie s činiteľmi, deliteľom i podielom do 15, násobenie a delenie viacciferných čísel a opäť 5-minútové rýchle cvičenie;
  • pracovné listy so zvolenými (miešanými) počtovými operáciami;
  • zlomky a najmenšie spoločné násobky;
  • číselná os a osi na zakresľovanie grafov funkcií;
  • určovanie a označovanie času;
  • tabuľky čísel až do 1000 s možnosťou náhodného alebo určeného vymazania určitých čísel (náhodne, násobkov nejakého čísla a pod.);
  • DNA model a model padáka;
  • synonymá a opozitá v anglickom jazyku.

Ak Vás obsah prvého eBooku zaujal, vyplňte prosím nasledovný formulár.