Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Učitelia AA školy (učebnice informatiky pre 1. stupeň ZŠ) vedia, že okrem samotných učebníc majú k dispozícii aj Klub expertov. Jeho obsahom je softvérová alternatíva pre niektoré úlohy v učebniciach, ale okrem toho  poskytuje aj možnosti rozšíriť žiakom obsah učebnice o ďalšie témy či projekty. Aby ste mali prehľad, čo v Klube expertov nájdete, z akých tém si môžete vybrať, spracovali sme tento obsah pre každý ročník do myšlienkovej mapy.  Ich aktuálne verzie s malými novinkami vám ponúkame tu.

Pokračovať v čítaní Myšlienkové mapy učebníc informatiky pre 1. stupeň ZŠ

Doplnené dva termíny bezplatných vzdelávaní k učebniciam

Vzhľadom na veľký záujem zo strany učiteľov sme doplnili posledné dva termíny bezplatných vzdelávaní k učebniciam informatiky. Uskutočnia sa  2. 11. 2021 o 16:00 hodine – vzdelávanie k využívaniu učebníc na 2. stupni ZŠ a OG a  4. 11. 2021 o 17:00 hodine – vzdelávanie k využívaniu učebníc na 1. stupni ZŠ. Viac informácií a formulár na prihlásenie nájdete na tejto stránke.

Webinárové vzdelávania k našim učebniciam

Vypísali sme jesenné termíny webinárových vzdelávaní k našim učebniciam informatiky. Vzdelávania sú určené pre tých, ktorí už naše učebnice používajú, potrebujú na začiatku trochu pomôcť, prípadne ich zaujímajú zmeny v učebniciach. Môžete si vybrať  z troch termínov vzdelávaní s učebnicami pre 1. stupeň ZŠ a troch termínov vzdelávaní s učebnicami pre 2. stupeň ZŠ a OG.  Viac informácií nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na spoločné online stretnutie!

Upozornenie pre našich učiteľov 2. stupňa.

Vzhľadom na to, že prechádzame na nový systém tvorby účtov a potrebujeme niektoré veci zjednotiť, budú všetky existujúce účty učiteľov zmazané. Nové kontá budú vytvorené  pre tých, ktorých školy si objednajú naše učebnice a vyplnia formulár.
V prípade, že potrebujete dočasný prístup, kým urobíte objednávku, stratili ste prístup k nejakému inému kurzu apod., dajte nám vedieť, všetko postupne vyriešime. Veríme, že táto dočasná nepríjemnosť stojí za výrazné zrýchlenie tvorby kont, ktoré o pár minút začneme rozosielať.

Jesenné termíny našich webinárových zoznamiek

Vypísali sme jesenné termíny webinárových zoznamiek s našimi online učebnicami informatiky. Môžete si vybrať  z troch termínov zoznamiek s učebnicami pre 1. stupeň ZŠ a troch termínov zoznamiek s učebnicami pre 2. stupeň ZŠ a OG.  Na webinároch dostanete aj dočasné prístupové údaje do učebníc. Budete si ich môcť teda sami vyskúšať. Viac informácií nájdete na tejto stránke. Tešíme sa na spoločné online stretnutie!