Cenník

Online učebnice (eUčebnice) informatiky

Cena (vrátane DPH)

Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník 3 EUR/žiaka/rok*
Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník 3 EUR/žiaka/rok*
Programujeme v Pythone 3 EUR/žiaka/2 roky
* Platby učebníc pre ZŠ je možné rozdeliť: 2 EUR/žiaka/1. polrok, 1 EUR/žiaka/2. polrok
Školám pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detského domova poskytujeme učebnice zdarma. Počet týchto detí uveďte do poznámky pri objednávke, nezapočítavajte ich do počtu objednaných učebníc.
Pokiaľ počet týchto detí prekračuje 50% detí školy, zľava sa dohoduje individuálne.
 Online učebnice na súkromné účely  12 EUR/1 prístup k 1 učebnici/rok

eKniky

Cena (vrátane DPH)

Programujeme v Pythone 6,90 EUR/ks
Príručka pre učiteľa k učebnici Programujem v Pythone 9,90 EUR/ks
Testy k učebnici Programujem v Pythone 6,90 EUR/ks
Creating with Python (Using Graphics) (EN) 8,90 EUR/ks
Špeciálne ponuky:
Balíček pre učiteľa I. (1 x Programujeme v Pythone (1. diel),
1 x Príručka pre učiteľa, 1 x Testy k učebnici)
19,90 EUR/balíček
Programujeme v Pythone (1. diel) nad 10 ks cena 6 EUR/ks  (+ 1 ks príručka + 1 ks testy zdarma)

Vzdelávanie formou webinárov

Cena (vrátane DPH)

Scratch pre začiatočníkov – webinár + e-learning 69,90 EUR
Scratch pre pokročilých – webinár + e-learning predbežne 69,90 EUR
Baltík pre začiatočníkov – webinár + e-learning 69,90 EUR
Baltík pre mierne pokročilých – webinár + e-learning 86 EUR
Baltík pre pokročilých – webinár + e-learning 86 EUR

E-learningové vzdelávanie

Cena (vrátane DPH)

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov 37 €
Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých 37 €
Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo free programoch 37 €
Vytváranie edukačných a zábavných kvízov 37 €

Prezenčné vzdelávanie

Podľa vlastného výberu z ponuky. Cena sa bude dohodovať individuálne vzhľadom na počet hodín a vzdialenosť.