Cenník

Vzdelávanie formou webinárov Cena
Scratch pre začiatočníkov – webinár + e-learning 58 EUR
Scratch pre pokročilých – webinár + e-learning predbežne 58 EUR
Baltík pre začiatočníkov – webinár + e-learning 58 EUR
Baltík pre mierne pokročilých – webinár + e-learning 72 EUR
Baltík pre pokročilých – webinár + e-learning 72 EUR
   
E-learningové vzdelávanie Cena
Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov 37 €
Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých 37 €
Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo free programoch 37 €
Vytváranie edukačných a zábavných kvízov 37 €

    
Prezenčné vzdelávanie  
 Podľa vlastného výberu z ponuky Cena sa bude dohodovať individuálne vzhľadom na počet hodín a vzdialenosť.
   
Online učebnice pre školy  
Informatika s Alexandrou pre 2. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Informatika s Alexandrou pre 3. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Informatika s Alexandrou pre 4. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Informatika s Alexom pre 5. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Informatika s Alexom pre 6. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Informatika s Alexom pre 7. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
Inormatika s Alexom pre 8. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok
  Platby učebníc je možné rozdeliť: 1,50 EUR/žiaka/1. polrok, 1 EUR/žiaka/2. polrok
Školám pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detského domova poskytujeme učebnice zdarma. počet týchto detí uveďte do poznámky pri objednávke, nezapočítavejte ich do počtu objednaných učebníc 
 Online učebnice na súkromné účely  10 EUR/1 prístup k 1 učebnici/rok