Cenník

Online učebnice (eUčebnice) informatiky

 Cena

Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok*
Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník 2,50 EUR/žiaka/rok*
Programujeme v Pythone 3 EUR/žiaka/rok
* Platby učebníc pre ZŠ je možné rozdeliť: 1,50 EUR/žiaka/1. polrok, 1 EUR/žiaka/2. polrok
Školám pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detského domova poskytujeme učebnice zdarma. Počet týchto detí uveďte do poznámky pri objednávke, nezapočítavajte ich do počtu objednaných učebníc.

Pokiaľ počet týchto detí prekračuje 50% detí školy, zľava sa dohoduje individuálne.

 Online učebnice na súkromné účely  10 EUR/1 prístup k 1 učebnici/rok
eKniky
Cena
Programujeme v Pythone 6,90 EUR/ks
Príručka pre učiteľa k učebnici Programujem v Pythone 9,90 EUR/ks
Testy k učebnici Programujem v Pythone 6,90 EUR/ks
Creating with Python (Using Graphics) (EN) 8,90 EUR/ks
Špeciálne ponuky:
Balíček pre učiteľa I. (1 x Programujeme v Pythone (1. diel),
1 x Príručka pre učiteľa, 1 x Testy k učebnici)
19,90 EUR/balíček
Programujeme v Pythone (1. diel) nad 10 ks cena 6 EUR/ks  (+ 1 ks príručka + 1 ks testy zdarma)

Vzdelávanie formou webinárov

Cena

Scratch pre začiatočníkov – webinár + e-learning 58 EUR
Scratch pre pokročilých – webinár + e-learning predbežne 58 EUR
Baltík pre začiatočníkov – webinár + e-learning 58 EUR
Baltík pre mierne pokročilých – webinár + e-learning 72 EUR
Baltík pre pokročilých – webinár + e-learning 72 EUR
   

E-learningové vzdelávanie

Cena

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov 37 €
Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých 37 €
Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo free programoch 37 €
Vytváranie edukačných a zábavných kvízov 37 €
   

Prezenčné vzdelávanie

 
Podľa vlastného výberu z ponuky. Cena sa bude dohodovať individuálne vzhľadom na počet hodín a vzdialenosť.