Cenník

Online učebnice (eUčebnice) informatiky

Cena (vrátane DPH)

Informatika s Alexandrou pre 2. – 4. ročník 3 EUR/žiaka/rok*
Informatika s Alexom pre 5. – 8. ročník 3 EUR/žiaka/rok*
Programujeme v Pythone 3 EUR/žiaka/2 roky
* Platby učebníc pre ZŠ je možné rozdeliť: 2 EUR/žiaka/1. polrok, 1 EUR/žiaka/2. polrok
Školám pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detského domova poskytujeme učebnice zdarma. Počet týchto detí uveďte do poznámky pri objednávke, nezapočítavajte ich do počtu objednaných učebníc.
Pokiaľ počet týchto detí prekračuje 50% detí školy, zľava sa dohoduje individuálne.
 Online učebnice na súkromné účely  12 EUR/1 prístup k 1 učebnici/rok

eKniky

Cena (vrátane DPH)

Programujeme v Pythone 6,90 EUR/ks
Príručka pre učiteľa k učebnici Programujem v Pythone 9,90 EUR/ks
Testy k učebnici Programujem v Pythone 6,90 EUR/ks
Programujeme v Pythone 2 8,90 EUR/ks
Príručka pre učiteľa k učebnici Programujem v Pythone 2 12,90 EUR/ks
Programujeme v Pythone 3 8,90 EUR/ks
Maturujeme v Pythone (zbierka riešených úloh) 7,90 EUR/ks
Creating with Python (Using Graphics) (EN) 8,90 EUR/ks
Creating with Python Vol. 2 (EN) 8,90 EUR/ks
Creating with Python Vol. 2 (EN) 8,90 EUR/ks
Solving Problems with Python (EN) 7,90 EUR/ks
Špeciálne ponuky:
Balíček pre učiteľa I. (1 x Programujeme v Pythone (1. diel),
1 x Príručka pre učiteľa, 1 x Testy k učebnici)
19,90 EUR/balíček
Balíček pre učiteľa II. (1 x Programujeme v Pythone (2. diel),
1 x Príručka pre učiteľa)
17,80 EUR/balíček
Programujeme v Pythone (1. diel) nad 10 ks cena 6 EUR/ks  (+ 1 ks príručka alebo 1 ks testy zdarma)
Programujeme v Pythone (1. diel) nad 20 ks cena 6 EUR/ks  (+ 1 ks príručka a
1 ks testy zdarma)
Programujeme v Pythone (2. diel) nad 10 ks cena 8 EUR/ks
Maturujeme v Pythone nad 10 ks cena 7 EUR/ks
Programujeme v Pythone (3. diel) nad 10 ks cena 8 EUR/ks

Vzdelávanie formou webinárov

Cena (vrátane DPH)

Programovanie v jazyku Scratch Junior a metodika výučby programovania – webinár 20 EUR
Programovanie v jazyku Scratch pre začiatočníkov a metodika výučby programovania – webinár + e-learning 48 EUR
Programovanie v jazyku Scratch pre pokročilých a metodika výučby programovania – webinár + e-learning 48 EUR
Bezpečne v nebezpečnej sieti 39,60 Eur
Bezpečnosť detí v NEbezpečnej sieti – pre rodičov 9,60 EUR

E-learningové vzdelávanie

Cena (vrátane DPH)

Pripravujeme novú ponuku. Ďakujeme za pochopenie.

Prezenčné vzdelávanie

Podľa vlastného výberu z ponuky. Cena sa bude dohodovať individuálne vzhľadom na počet hodín a vzdialenosť.