dotaznik

Pozývam vás vyplniť formulár:
Viera v Boha v tvojom živote…
Milý žiak, milá žiačka,
máš pred sebou dotazník s 8 otázkami, ktoré sa týkajú viery v Boha, modlitby a duchovného života. Tento dotazník je anonymný, slúži len na vykreslenie reálneho života mladých ľudí navštevujúcich hodiny náboženstva/náboženskej výchovy. Ďakujem, že si ochotný/ochotná vyplniť tento dotazník.
Mgr. D. Naďová, učiteľka náb. výchovy