eKnihy programovania v Pythone

Ponúkame Vám eKnihy programovania v Pythone pre SŠ a prislúchajúce ročníky OG vo formátoch: pdf, epub a mobi.

Programujeme v Pythone  (77 strán)

Svojím rozsahom pokrýva základný kurz programovania podľa iŠVP pre všeobecno-vzdelávací predmet informatika (ISCED3). Môžete ju využiť pre vyučovanie informatiky v 1. a 2. ročníku SŠ (prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií). Svojim obsahom, pri jednohodinovej týždennej dotácii, pokrýva dva polroky školského roku. Takto je eUčebnica aj členená, pričom každá z jej častí obsahuje sadu úloh na záverečné opakovanie. Je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter. Žiaci sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere budú tvoriť animácie a jednoduché hry. Učebnica obsahuje aj ukážku záverečného testu.

Cena: 6,90 € za kus (viď aj špeciálne ponuky nižšie)

Príručka pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone (137 strán)

Príručka obsahuje:

  • Stručný aj podrobný plán na vyučovacie hodiny. Tieto plány môže učiteľ využiť pri príprave tematického plánu.
  • Obsahový a výkonový štandard z iŠVP, ktorému sa v kapitole venujeme.
  • Text učebnice.
  • Čo je dôležité? – dôležité poznámky a postrehy, prípadne metodické poznámky.
  • Doplňujúce informácie – poznatky a súvislosti, ktoré je vhodné, aby ich učiteľ poznal. Či už preto, lebo sa môžu šikovní študenti na takéto informácie pýtať, alebo preto, aby mal učiteľ aspoň minimálny nadhľad nad tým, čo vyučuje.
  • Časté chyby – tu uvádzame časté chyby, ktoré robia študenti. K niektorým, najmä v úvodných kapitolách, uvádzame aj konkrétne hlásenia Pythonu.
  • Správne odpovede k všetkým otázkam v učebnici, prípadne aj poznámky k týmto odpovediam. Sú písané priamo za otázkou červeným písmom.
  • Riešenie úloh – k veľkej časti úloh je uvedené riešenie vo forme programu, mnohé riešenia sú doplnené aj vysvetľujúcimi poznámkami a v prípade potreby aj viacerými riešeniami. Sú písané priamo za zadaním konkrétnej úlohy a kvôli odlíšeniu od pôvodného textu sú písané červenou farbou.

Cena: 9,90 € za kus (viď aj špeciálne ponuky nižšie)

Testy k učebnici    (117 strán)

Elektronická kniha Testy k učebnici Programujeme v Pythone je doplňujúcim materiálom k elektronickej učebnici. Cieľom knihy je pomôcť učiteľom pri vyučovaní programovania v Pythone sadou cvičných i overovacích testov. Kniha obsahuje 44 praktických testov. Niektoré z testov sú pripravené v dvoch a niektoré aj vo viacerých variantoch. Jednotlivé varianty testu skúšajú rovnaké vedomosti a zručnosti a majú veľmi podobnú obťažnosť.

Testy sú odskúšané autorom na vyučovaní v 1. a 2. ročníku gymnázia. Každý test obsahuje informácie o odporúčanom čase riešenia, type testu, potrebných znalostiach, variante testu a jeho kóde.

Testy študenti riešia prakticky pri počítači v prostredí Python Idle. Svoje vypracované riešenie odovzdávajú elektronicky.

Kniha je členená na dve časti. V prvej časti sa nachádzajú testy, ku ktorým je k dispozícii aj riešenie a tiež návrh bodového hodnotenia testu. V druhej časti sú ďalšie testy bez riešenia a hodnotenia.

Cena: 6,90 € za kus (viď aj špeciálne ponuky nižšie)

Špeciálne ponuky

Balíček pre učiteľa I. – 19,90 € obsahuje:
1 x Programujeme v Pythone (1. diel), 1 x Príručka pre učiteľa, 1 x Testy k učebnici

Programujeme v Pythone (1. diel) nad 10 ks cena 6 € (+ 1 ks príručka + 1 ks testy zdarma)

Objednávky eKníh môžete realizovať na tejto stránke.

V ponuke máme aj online eUčebnice Programujeme v Pythone. Viac sa dočítate tu.