… formou e-learningu

Všetky vzdelávania sú spracované na stránke www.akademiaalexandra.sk/moodle v sekcii Vzdelávanie pre pedagógov a verejnosť v podobe kníh s podrobnými postupmi, dobrými radami získanými praxou, obsahom prepojeným na slovník pojmov, anglických výrazov a videonávodov. Po každej časti i absolvovaní celého vzdelávania čakajú jeho účastníkov zadania, ktoré lektor ohodnotí. Na komunikáciu (diskusie a vzájomnú pomoc) s lektorom i medzi sebou môžu využívať účastníci interný chat, diskusné fóra alebo zasielanie správ. Lektor pri vzdelávaní poskytuje každému individuálnu pomoc a podporu.

Ponuka eLearningových vzdelávaní pre tlač.

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdelávania:
Vzdelávanie zamerané na tvorbu interaktívnych cvičení v programe Hot Potatoes, orientované na získanie základných zručností. Obsahuje aj pomôcky pre pedagógov v podobe súborov nastavení jednotlivých typov cvičení. Vyhnú sa tak neobľúbenej konfigurácii.

 • Inštalácia programu a zoznámenie sa s typmi cvičení
 • Cvičenia typu JQuiz
 • Cvičenia typu JCross
 • Cvičenia typu JMix
 • Cvičenia typu JMatch
 • Cvičenia typu JCloze
 • Obrázky v interaktívnych cvičeniach
 • Záverečný projekt a hodnotenie vzdelávania

Rozsah: 21 hodín dištančnou formou

Cena: 37 € vrátane DPH

Objednávka

Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých

Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdelávania:

Vzdelávanie vychádza zo znalostí základnej tvorby interaktívnych cvičení a obohacuje ich o využitie ďalších prvkov (viď obsah nižšie). Aj k tejto časti je pripravená sada pomôcok v podobe súborov nastavení jednotlivých typov cvičení.

 • Obrázky v interaktívnych cvičeniach
 • Využitie čítacích okienok v interaktívnych cvičeniach
 • Využitie tabuliek pri formátovaní cvičení
 • Video a zvuk v interaktívnych cvičeniach
 • Kombinovanie a sprístupňovanie interaktívnych cvičení
 • Záverečný projekt a hodnotenie vzdelávania

Rozsah: 20 hodín dištančnou formou

Cena: 37 € vrátane DPH

Objednávka

Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo voľne dostupných programoch

Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo voľne dostupných programoch

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdelávania:

Tvorba interaktívnych cvičení v programoch Matching Game Maker, Memory Game Maker, Sentence Game Maker a multimediálneho vzdelávacieho materiálu v programe Comprehension Task Maker. Tieto programy umožňujú pripraviť graficky zaujímavé interaktívne cvičenia a vzdelávacie materiály.

 • Priraďovacie cvičenia
 • Cvičenia na tvorbu dvojíc a rozvoj pamäte
 • Dopĺňanie viet
 • Cvičenia na porozumenie, multimediálne študijné materiály
 • Záverečný projekt a hodnotenie vzdelávania

Rozsah: 25 hodín dištančnou formou

Cena: 37 € vrátane DPH

Objednávka

Vytváranie edukačných a zábavných kvízov

Vytváranie edukačných a zábavných kvízov

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdelávania:

V tomto vzdelávaní sa naučíte tvoriť kvízy pre potreby rôznych typov vzdelávania, voľnočasových aktivít, teambuildingových či súkromných akcií.

 • Inštalácia a prvé spustenie programu
 • Ovládanie kvízu
 • Vytvorenie prvého kvízu
 • Zmena pozadia a obrázkov kvízu
 • Využitie obrázkov a zvukových nahrávok v kvízových otázkach
 • Námety na využitie kvízov
 • Záverečný projekt

Rozsah: 20 hodín dištančnou formou

Cena: 37 € vrátane DPH

Objednávka

Bezplatné minivzdelávania

Komiksy vo vzdelávaní – naučíme vás ako môžete jednoducho a rýchlo tvoriť komiksy a ako túto aktivitu zaradiť priamo do vzdelávania žiakov.

Generátor pracovných listov – určené učiteľom matematiky, ale aj prírodovedy, fyziky a cudzích jazykov, pretože okrem pracovných listov z matematiky si môžu vygenerovať úlohy na určovanie času, alebo vytvoriť rôzne pomôcky pre žiakov (pripravené súradnicové systémy – napríklad pre tvorbu grafov funkcií, číselné osi v rôznom rozsahu, tabuľky čísel v rôznej podobe a pod.).

Vo vzdelávaní, okrem postupov tvorby pracovných listov, nájdete aj návody ako využiť tieto pomôcky  Užitočné budú pre vás aj námety na edukačné hry.

Tu si môžete pozrieť jeden z vygenerovaných pracovných listov aj s kľúčom správnych odpovedí – PL z matematiky.

Bezplatné minivzdelávania nájdete na tejto stránke. Stačí ak sa do Moodle prostredia zaregistrujete a môžete využívať všetky bezplatné služby, ktoré zatiaľ poskytujeme.