… formou e-learningu

Všetky vzdelávania sú spracované na stránke www.akademiaalexandra.sk/moodle v sekcii Vzdelávanie pre pedagógov a verejnosť v podobe kníh s podrobnými postupmi, dobrými radami získanými praxou, obsahom prepojeným na slovník pojmov, anglických výrazov a videonávodov. Po každej časti i absolvovaní celého vzdelávania čakajú jeho účastníkov zadania, ktoré lektor ohodnotí. Na komunikáciu (diskusie a vzájomnú pomoc) s lektorom i medzi sebou môžu využívať účastníci interný chat, diskusné fóra alebo zasielanie správ. Lektor pri vzdelávaní poskytuje každému individuálnu pomoc a podporu.

Ponuka eLearningových vzdelávaní pre tlač.

Interaktívne cvičenia 1: Hot Potatoes pre začiatočníkov

Interaktívne cvičenia 2: Hot Potatoes pre pokročilých

Interaktívne cvičenia 3: Interaktívne cvičenia vo voľne dostupných programoch

Vytváranie edukačných a zábavných kvízov

Bezplatné minivzdelávania