… formou webinárov

Nasledujúce kurzy sú organizované na diaľku – formou online webinárov, rozsiahlejšie v kombinácii s e-learningom.

Práca s eUčebnicami - 2. - 3. ročník ZŠ

Práca s eUčebnicami v prostredí www.aaskola.sk

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Obsah vzdelávania:

 • orientácia v prostredí
 • obsah učebníc
 • podpora učiteľov
 • možnosti prostredia a nastavenia

Rozsah a forma organizácie:

 • online webinár rozsahu 1,5 hodiny, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky.

Cena: zdarma

Práca s eUčebnicami - 4. - 7. ročník ZŠ, príma - sekunda OG

Práca s eUčebnicami v prostredí Moodle na www.akademiaalexandra.sk/moodle

Lektor: PaedDr. Martina Chalachánová, Mgr. Eva Uličná

Obsah vzdelávania:

 • orientácia v prostredí
 • obsah učebníc
 • podpora učiteľov
 • možnosti prostredia a nastavenia

Rozsah a forma organizácie:

 • online webinár  rozsahu 1,5 hodiny, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky.

Cena: zdarma

Scratch pre začiatočníkov

Programovanie v jazyku Scratch pre začiatočníkov a metodika výučby programovania

Lektor: Mgr. Eva Uličná

Obsah vzdelávania:

 • úvodné hodiny algoritmizácie a metodika ich výučby
 • prostredie Scratch – základné nástroje na ovládanie prostredia
 • postava Scratch a jeho nastavenia
 • tvorba prvého programu – základné príkazy pre pohyb a kreslenie, parametre
 • základné udalosti
 • hľadanie efektívnych riešení – cyklus s pevným počtom opakovaní
 • paralelné procesy
 • práca s postavami a kostýmami – využitie knižnice postáv, kreslenie vlastných postáv a ich zakomponovanie do programu, tvorba pozadí
 • rozhodovanie
 • práca s náhodným číslom
 • tvorba programov s využitím príkazov z kategórií Zvuk, Vnímanie a Pero
 • Scratch komunita

Rozsah a forma organizácie:

 • kombinovaná forma webinár a e-learning  rozsahu 8 hodín webináre + samostatné riešenie zadaní (obsah zodpovedá 24-hodinovému prezenčnému vzdelávaniu)
  Webináre budú prebiehajú raz za týždeň vo forme videokonferencie, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky. Celá prednáška je vždy nahrávaná a zavesená na stránke kurzu, kde máte možnosť si ju neskôr opäť prehrať. Následne dostávate po každom webinári priemerne 3 úlohy na vypracovanie, kde si precvičujete, nakoľko ste nové učivo zvládli. V prípade problémov môžete mailom lektora kontaktovať. Práce odovzdávate vo svojom konte na stránke kurzu, kde vám ich lektor hodnotí a podľa potreby radí, čo je možné vylepšiť.

Cena: 60 EUR vrátane DPH

Scratch pre pokročilých

pripravujeme na jeseň 2019

Baltík pre začiatočníkov

Programovanie v jazyku Baltík pre začiatočníkov a metodika výučby programovania

Lektor: Mgr. Eva Uličná (predtým Hlavatá)

Obsah vzdelávania:

 • úvodné hodiny algoritmizácie a metodika ich výučby
 • prípravné režimy Skladať scénu a Čarovať scénu
 • tvorba prvého programu – režim Programovať – začiatočník
 • hľadanie efektívnych riešení, využívanie špecifických Baltíkovych príkazov
 • cyklus s pevným počtom opakovaní
 • pomocníci/procedúry
 • tvorba vlastných predmetov – grafický editor Paint
 • jednoduché animácie
 • práca s prídavnými súbormi – tvorba multimediálnych programov
 • zdroje informácií, súťaže, riešenie problémov s inštaláciou

Upozornenie! Kurz je vhodný pre učiteľov, ktorých škola má platnú licenciu Baltíka.

Rozsah a forma organizácie:

 • kombinovaná forma webinár a e-learning rozsahu 8 hodín webináre + samostatné riešenie zadaní (obsah zodpovedá 24-hodinovému prezenčnému vzdelávaniu)
  Webináre budú prebiehajú raz za týždeň vo forme videokonferencie, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky. Celá prednáška je vždy nahrávaná a zavesená na stránke kurzu, kde máte možnosť si ju neskôr opäť prehrať. Následne dostávate po každom webinári priemerne 4 úlohy na vypracovanie, kde si precvičujete, nakoľko ste nové učivo zvládli. V prípade problémov môžete mailom lektora kontaktovať. Práce odovzdávate vo svojom konte na stránke kurzu, kde vám ich lektor hodnotí a podľa potreby radí, čo je možné vylepšiť.

Cena: 60 EUR vrátane DPH

Baltík pre mierne pokročilých

Programovanie v jazyku Baltík pre mierne pokročilých a metodika výučby programovania

Lektor: Mgr. Eva Uličná (predtým Hlavatá)

Obsah vzdelávania:

 • stručné zopakovanie základných informácií a príkazov
 • prostredie režimu Programovať – pokročilý
 • literál, zápis na obrazovku
 • súradnice, nastavenie pozície Baltíka
 • náhodné číslo
 • rozhodovanie – úplná a neúplná podmienka
 • komplikovanejšie vetvenie príkazov, vetvenie if-if – ovládanie Baltíka v programe pomocou klávesov
 • cyklus while
 • premenné
 • premenné a rozhodovanie
 • konštanty
 • automatické animácie

Upozornenie! Kurz je vhodný pre učiteľov, ktorých škola má platnú licenciu Baltíka.

Rozsah a forma organizácie:

 • kombinovaná forma webinár a e-learning rozsahu 10 hodín webináre + samostatné riešenie zadaní (obsah zodpovedá 30-hodinovému prezenčnému vzdelávaniu)
  Webináre budú prebiehajú raz za týždeň vo forme videokonferencie, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky. Celá prednáška je vždy nahrávaná a zavesená na stránke kurzu, kde máte možnosť si ju neskôr opäť prehrať. Následne dostávate po každom webinári priemerne 4 úlohy na vypracovanie, kde si precvičujete, nakoľko ste nové učivo zvládli. V prípade problémov môžete mailom lektora kontaktovať. Práce odovzdávate vo svojom konte na stránke kurzu, kde vám ich lektor hodnotí a podľa potreby radí, čo je možné vylepšiť.

Cena: 75 EUR vrátane DPH

Baltík pre pokročilých

Programovanie v jazyku Baltík pre pokročilých a metodika výučby programovania

Lektor: Mgr. Eva Uličná (predtým Hlavatá)

Obsah vzdelávania:

 • zopakovanie základných informácií a príkazov, práca s pomienkou a cyklom while, premennými, pomocníkmi/procedúrami
 • lokálne premenné, pomocníci s parametrami
 • práca s oblasťami, vkladanie obrázkov
 • cyklus for
 • grafické príkazy
 • matematické funkcie
 • zložené podmienky, logické operátory
 • pole
 • práca so súbormi
 • ručné animácie

Upozornenie! Kurz je vhodný pre učiteľov, ktorých škola má platnú licenciu Baltíka.

Rozsah a forma organizácie:

 • kombinovaná forma webinár a e-learning rozsahu 10 hodín webináre + samostatné riešenie zadaní (obsah zodpovedá 30-hodinovému prezenčnému vzdelávaniu)
  Webináre budú prebiehajú raz za týždeň vo forme videokonferencie, kde máte možnosť počúvať lektora, vidieť prácu na jeho obrazovke, pracovať spolu s ním, klásť mu otázky. Celá prednáška je vždy nahrávaná a zavesená na stránke kurzu, kde máte možnosť si ju neskôr opäť prehrať. Následne dostávate po každom webinári priemerne 4 úlohy na vypracovanie, kde si precvičujete, nakoľko ste nové učivo zvládli. V prípade problémov môžete mailom lektora kontaktovať. Práce odovzdávate vo svojom konte na stránke kurzu, kde vám ich lektor hodnotí a podľa potreby radí, čo je možné vylepšiť.

Cena: 75 EUR vrátane DPH