… formou webinárov

Nasledujúce kurzy sú organizované na diaľku – formou online webinárov, rozsiahlejšie v kombinácii s e-learningom.

Pokiaľ máte záujem o tieto vzdelávania prezenčnou formou a ste schopní zabezpečiť priestory a min. 10 účastníkov, kontaktujte nás. Cena vzdelávania bude riešená individuálne podľa rozsahu a vzdialenosti.

Práca s eUčebnicami - 2. - 3. ročník ZŠ

Práca s eUčebnicami - 4. - 7. ročník ZŠ, príma - sekunda OG

Scratch pre začiatočníkov

Scratch pre pokročilých

Baltík pre začiatočníkov

Baltík pre mierne pokročilých

Baltík pre pokročilých