Formulár – nový žiak

Tento formulár, prosím, použite v prípade, že potrebujete do eUčebnice prihlásiť nového žiaka, ktorý nemá zakúpenú licenciu v inej škole. Naraz môžete nahlásiť  viac žiakov rôznych ročníkov.

Ak v jednom ročníku potrebujete priradiť žiakov do rôznych tried/skupín, rozpíšte to napríklad takto: 1 ž. – 124-51, 2 ž. – 124-52.