Formulár – presun žiaka

Tento formulár slúži na presun žiakov, ktorí majú zakúpené licencie k eUčebniciam v rámci rôznych škôl alebo skupín.

V prípade presunu druhého žiaka použite ďalšiu časť formulára.