hromadná – eUčebnice pre SŠ

V prípade záujmu o naše služby vyplňte, prosím tento formulár.
Vyplnením formulára sa vaša objednávka nestáva záväznou!
Následne vám bude na zadaný e-mail zaslaná faktúra. Po jej zaplatení získate prístup k danej online učebnici na dva školské roky.

Objednávka e-Učebníc pre základné školy

V rámci objednávky pre školy získavajú učitelia, ktorí učia daných žiakov, prístup k učebniciam v škole i doma na príslušné dva školské roky zdarma. Žiaci získavajú prístup na toto obdobie pre používanie v škole i doma bez obmedzenia.